Zvizdić-Hahn: Svrha svega su interesi građana (VIDEO)

SARAJEVO, 4. decembra (FENA) – Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je nakon susreta s komesarom za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom izjavio novinarima da je informirao komesara Hahna o nekoliko bitnih procesa koji se nalaze u različitim fazama realizacije, prije svega o Upitniku Evropske komisije i o dosadašnjem stepenu realizacije odgovora iz Upitnika.

– Najvjerovatnije ćemo, ako ne dođe do bilo kakvih bezrazližnih političkih blokada taj posao završiti do kraja ove godine, plus-minus sedam ili deset dana – naveo je Zvizdić.

Po njegovim riječima, otprilike 85 posto odgovora iz upitnika je već prevedeno, preko 96 posto odgovora je dogovoreno na domaćim jezicima i ide u prevod i otprilike jedan ili dva posto odgovora će završiti u drugim nivoima tijela Mehanizma koordinacije.

Zvizdić je informirao komesara Hahna i o trenutnoj situaciji u vezi sa setom zakona koji su vezani za akcize i koji prati Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, „čime ćemo realizirati i prethodne mjere koje su vezane za aranžman s MMF-om, kompletirati zakonsku legislativu vezano za bankarski sektor i usvajanjem zakona o akcizama brojne kredite učiniti operativnim“.

Istaknuo je da će samim tim otvoriti prostor za nove i velike investicije u oblasti cestogradnje, što će pomoći ekonomskom razvoju BiH i, što je najvažnije, otvaranju novih radnih mjesta.

Zvizdić je napomenuo da su razgovarali i o strategijama, a dvije su u ovom trenutku ključne – strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i strategija energetike.

– Očekujemo da će i komesar Hahn na današnjem sastanku s liderima političkih partija jasno istaći važnost uasvajanja ovih strategija, kako bi ih mogli usvojiti u narednih najdalje dvije sedmice, jer Vijeće ministara BiH je u potpunosti spremno da usvoji te strategije kojim bi bio do kraja godine, praktično, omogućen pristup za više od 50 miliona eura, koje bi bile umjerene u oblast poljoprivrede, što bi bilo izuzetno važno za BiH – istaknuo je Zvizdić.

Dodaje da je razgovarano i o projektima koji su vezani za jedinstveni ekonomski region i „u tom smislu BiH je jako zainteresirana da bude dio svih procesa koji će omogućiti brži protok roba, ljudi i kapitala i omogućiti kvalitetniju ekonomsku razmjenu unutar zmalja zapadnog Balkana, ali i zapadnog Balkana s EU“.

– Iako to nije nadležnost komesara Hahna, ja sam još jednom podvukao i važnost aktiviranja MAP-a, jer smatramo da bi aktiviranje MAP-a povećalo nivo sigurnosti i stabilnosti i u BiH i u regionu, a to je ključni elemenat za uopće ukupnu ekonomsku, društvenu i političku stabilnost – istaknuo je Zvizdić.

Naša najmera jeste, dodao je on, da u novoj strategiji EU koja će biti objavljena u februaru, BiH bude tretirana kao zemlja koja je uskladila dinamiku evropskih integracija sa dinamikom drugih zemalja zapadnog Balkana i koja će biti uključena u naredno proširenje EU na zapadni Balkan.

– Sve ćemo uraditi da završimo sve što je do nas kako bi u očekivanoj dinamici realizirali sve projekte u vezi s evropskim integracijama – zaključio je Zvizdić, te je zahvalio komesaru Hahnu „na ukupnoj pomoći koju, posebno u posljednjih nekoliko godina, daje BiH jer ta pomoć je dragocjena“.

Komesar Hahn je kazao da, kako se približava kraj godine, njegova želja je bila da dođe u posjetu BiH da još jednom podsjeti na evropske perspektive ove zemlje.

– Meni je zadovoljstvo čuti da cijeli niz vrlo važnih mjera koje su preostale, ne samo da su pripremljene, nego su i pred njihovim okončanjem. Najvažnija od njih trenutačno je dostavljanje odgovora na Upitnik – naveo je komesar Hahn.

Dodao je da je važno, u tom kontekstu, adekvatne odgovore dostaviti što je prije moguće, „iako bi vi mogli sa svoje strane pokrenuti određene interne procese, odnosno zadržati dinamiku rada i sa naše strane“.

Komesar Hahn je istaknuo da jedna od vrlo važnih mjera podrazumijeva i usvajanje startegija koje su preostale.

– Jedan od takvih primjera je strategija u sektoru ruralnog razvoja. Usvajanje takve jedne strategije nije stvar samo neke papirologije, da imate nešto na papiru. Svrha jednog dokumenta kao što je strategija ruralnog razvoja je da omogući dužnosnicima i vlastima u ovoj zemlji da znaju svoje strateške pravce gdje će raditi u oblasti ruralnog razvoja, kako će proširivati ovaj sektor, kako će proširivati proizvodne kapacitete, omogućavati dalji izvoz na tržište EU i slična pitanja – istaknuo je komesar Hahn.

Napomenuo je da nepostojanje ovakvih strateških okumenata ne podrazumijeva samo izostanak evropskih fondova i sredstava, već građanima uskraćujete prilike i mogućnosti za nova radna mjesta i zapošljavanje.

On je apelirao na sve odgovorne, na sve političare „da ovu priliku iskoriste i usvoje strategije“.

– Ista stvar važi i za usvajanje seta zakona o akcizama. To je odluka koju je ova zemlja donijela kao jedan od načina kako finansirati dalju gradnju mreže autoputeva u BiH. Mislim da ne moram nagašavati koliko je jedna infrastruktura važna za privredu bilo koje zemlje na svijetu – potcrtao je komesar Hahn.

Po njegovim riječima, u suštini, sve se svodi na implementaciju.

– Nastavite raditi ono na čemu radite. Svrha svega su interesi građana. Ali kao i obično, ja ću ostati optimista i izraziti nadu da će se odgovarajuće odluke donijeti što je prije moguće – poručio je komesar Hahn.

Pročitajte...