Zvizdić poziva MUP HNK da ne sprečava provođenje odluka institucija BiH

Zakonski neutemeljenu i vannadležnu naredbu MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona da se autobusi s migrantima zaustave ispred Konjica i da im se ne dozvoli prolaz na odredište u objekat u Sakakovcu koji je u nadležnosti državnih organa, smatram najgrubljim kršenjem zakona i sprečavanjem državnih organa u provođenju državnih nadležnosti, a posebno zbog činjenice da smo prije nekoliko dana, a i jučer, jasno saopćili da migrante koji se nalaze na otvorenim prostorima u BiH treba smjestiti na human i čovjeku dostojan način – saopćio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

U saopćenju se navodi da je u potpunosti neprihvatljivo da se bilo ko poigrava sa osobama koje su u nevolji, posebno zbog činjenice da je Vijeće ministara na prošloj sjednici, u punom sastavu i jednoglasno, usvojilo Nacrt akcionog plana hitnih mjera kojim su zadužena nadležna tijela svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine da hitno stave u funkciju sve raspoložive kapacitete u cilju adekvatnog prihvata, smještaja i zbrinjavanja migranata, naročito ranjivih kategorija, a u skladu sa Ustavom BiH, važećim zakonima BiH i prihvaćenim međunarodnim standardima, te da, u roku od 48 sati, organizuju transfer i smještaj migranata koji su trenutno bez adekvatnog smještaja.

Dodaje se da je Ministarstvo sigurnosti pokrenulo aktivnosti u cilju realizacije navedenog zaključka Vijeća ministara BiH i poduzelo sve potrebne mjere kako bi se osigurao transfer i smještaj migranata u izbjegličko-prihvatni centar Salakovac.

– Potrebno je posebno naglasiti da su sva kretanja i boravak stranaca i azilanata u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom o strancima i Zakonom o azilu, u koji su inkorporirani međunarodni standardi iz ove oblasti, kao i relevantne odredbe evropske pravne stečevine – navodi se u saopćenju.

Zvizdić ističe da se radi, također, o isključivoj ustavnoj nadležnosti institucija BiH, „te je na ovaj način spriječeno provođenje ustavnih nadležnosti institucija BiH“.

– S obzirom da prema članu Ustava BiH postoji sloboda kretanja širom BiH, te da niti jedan nivo vlasti neće je ometati, očekujemo da će u što skorijem roku, u skladu sa zakonom, nadležnostima i na miran način, konvoj s migrantima biti proveden do izbjegličko-prihvatnog centra Salakovac. Osim toga, Krivični zakon BiH propisuje krivičnu odgovornost za napad na ustavni poredak i propisuje kažnjavanje za ugrožavanje osoba pod međunarodno-pravnom zaštitom – navodi se u saopćenju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Zbog toga, dodaje se, „pozivamo Tužilaštvo BiH na hitnu reakciju i još jednom naglašavamo da će državne institucije BiH iskoristiti sve svoje ustavne, zakonske i institucionalne kapacitete i da će odluka Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti biti realizirana“.

– Još jednom pozivamo MUP HNK da ne sprečavaju provođenje odluka institucija BiH i da ne ugrožavaju ustavni poredak BiH i osobe pod međunarodno-pravnom zaštitom, jer će u protivnom i naredbodavci i izvršioci morati snositi sankcije prema navedenim odredbama Krivičnog zakona BiH – navodi se u saopćenju za javnost predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića.

Pročitajte...