ZZO TK: Putno osiguranje u hitnim slučajevima

Osigurana lica u Tuzlanskom kantonu imaju pravo korištenja zdravstvene zaštite prilikom putovanja u zemlje sa kojima je BiH potpisala ili naslijedila Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. U ZZO-a napominju da je riječ samo o hitnim slučajevima, te da prije odlaska u drugu državu trebaju dostaviti potvrdu porodičnog ljekara o zdravstvenom stanju na osnovu koje će dobiti potvrdu o zdravstvenom osiguranju.Zahtjev za izdavanje potvrde o zdravstveno  osiguranju  podnosi se u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica, najkasnije sedam dana prije odlaska u inostranstvo. Uz zahtjev treba dostaviti i dokaz o zdravstvenom stanju kojeg izdaje porodični ljekar. Riječ je o osiguranju samo u slučajevima koja se ne mogu predvidjeti niti odgoditi do povratka u BiH.

Više u video prilogu:

Novinarka Edina Mateljić
Kamerman Edin Muharemagić
Montaža Riad Skopljak
Sagovornik: Rijad Kurtalić, glasnogovornik ZZO TK

Pročitajte...