15. septembar Međunarodni dan demokratije

U svijetu se danas obilježava 15. septembar, Međunarodni dan demokratije koji je Generalna skupšina UN-a proglasila 2007. godine, kao Dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Ovaj dan je obilježen i na Pravnom fakultetu UNTZ. Struka smatra da je naša zemlja još uvijek u tzv „mračnom periodu“ u kojem njeni građani ne mogu ostvariti osnovna ljudska prava.Demokratija je pojam koji se najčešće koristi, a koji se ne primjenjuje, kaže dekan Pravnog fakulteta Tuzla Izudin Hasanović. Smatra da je to vrlo osjetljiva pojava koja u našoj zemlji nikako nije ni teoretski pojam „vladavina naroda u ime naroda“ već institucionalni sistem vlasti u kojem pojedinci putem glasova stiču moć da odlučuju.

Više u video prilogu

Novinarka Edina Mateljić
Snimatelj Eldin Bosankić
Montaža Riad Skopljak
Sagovornici:prof.dr.sc.Izudin Hasanović,dekan Pravnog fakulteta UNTZ
prof.dr.sc.Dženeta Omerdić,profesorica na Pravnom fakultetu UNTZ

 

Pročitajte...