Nastavlja se proces povratka

Na ovosedmičnoj sjednici, Vlada TK je usvojila Informaciju o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona za 2017. godinu. Prema podacima iz Informacije, u prošloj godini se 15 osoba vratilo u prijeratno mjesto prebivališta na području Tuzlanskog kantona. Istovremeno se na područje RS-a vratila 161 osoba, što je za 56% više u odnosu na broj povrataka iz prethodne godine (71 osoba).
Na osnovu neposrednog kontakta sa raseljenim osobama koji izražavaju želju za povratkom, broja podnesenih prijava za dobrovoljni povratak, kao i prijava na javne oglase, da se zaključiti da proces povratka nije završen. U tom pogledu Ministarstvo je u protekloj godini realiziralo nekoliko programa podrške izbjeglim i raseljenim osobama, te povratku i povratnicima, za što su ukupno izdvojene 624.602 KM. Za projekte održivog povratka izdvojene su ukupno 182 hiljade, od čega 85 hiljada za povratak na područje TK, a 96.200 KM za povratak u RS. Za obavezno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih raseljenih osaba izdvojeno je više od 236 hiljade KM, za subvenciju električne energije raseljenim osobama 91 hiljada KM, dok je za nabavku ogrjeva-uglja za socijalno ugrožene raseljene osobe izdvojeno 62 hiljade KM. Za pomoć drugim nivoima vlasti izdvojene su ukupno 42.700 KM od čega 23.700 za općine na području našeg kantona, a 19.000 za općine u RS-u, dok je za dženaze i sahrane prognanih i raseljenih osoba izdvojeno blizu deset hiljada KM. Kao rezultat kontinuirane kontrole utroška sredstava Ministarstvo je zaključilo da u 2016. i 2017. godini nije bilo korisnika koji su nenamjenski utrošili dodijeljena sredstava.

Pročitajte...