Skupštinske komisije okončale su pripreme za redovnu sjednicu Skupštine TK

Skupštinske komisije okončale su pripreme za redovnu sjednicu koju će Skupština Tuzlanskog kantona održati u ponedjeljak u BKC TK u Tuzli. Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku političku Skupštine TK podržala je i Skupštini na usvajanje predložila dva akta. Riječ je o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i nacrtu Programa razvoja zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih nepogoda TK za period 2018-2022. godina. Skupštinska Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku podržala je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, koji predviđa obavezno priključenje većih objekata na lokalne toplovode ukoliko to tehničke mogućnosti dozvoljavaju, ali i izmjene koje se odnose na primjenu nedavno donesenog Zakona o javno-privatnom partnerstvu Tuzlanskog kantona.
Komisija podržava i nacrt Programa razvoja zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih nepogoda za period 2018-2022. godina. Kako je naglasio predlagač ovog Programa, Nacrt je sačinjen od devet poglavlja u kojima su iskazani podaci o stepenu rizika, osposobljenosti civilne zaštite, preventivnim mjerama, kao i ciljevi i zadaci. Posebna pažnja, ubuduće će biti posvećena edukaciji stanovništva o samopomoći i saradnji sa civilnom zaštitom, ali i pojačan inspekcijski nadzor. Tu je i podatak da je Tuzlanski, jedini kanton u Federaciji BiH, čija Kantonalna uprava za civilnu zaštitu, ima uspostavljen sistem inspekcijskom nadzora.

Pročitajte...