26. Januar obilježava se kao Svjetski dan obrazovanja o zaštiti okoliša

Svjetski dan obrazovanja o zaštiti okoliša je vrlo značajan ekološki datum kazao  nam je profesor Muhamed Omerović. Obilježava se u januaru na početku kalendarske godine, što predstavlja simboličan poziv građanima i institucijama da vode računa o okolini tokom ostatka godine kako  bi unaprijedili kvalitet životne sredine. Jezero Modrac, ove godine, nije slučajno izabrano za obilježavanje ovog datuma.

„Prije svega mi danas želimo da pokreno jednu inicijativu za zaštitu Jezera Modrac i za utvrđivanje u skladu s zakonom o akumulaciji jezera Modrac ekološke zone u slivu svih rijeka koje čine ovdje koje su učinile akumulaciju jezera Modrac, dakle mi smatramo da treba nastaviti s ekološkom edukacijom stanovništva od izvorišta rijeke Spreče do paprače, od Papraće, od izvorišta rijeke Gostelje, Oskove, itd, jednosstavno da u slivu imamo poštovaoce prirode“.

Kako dodaje profesor Omerović sposobnost čovjeka da transformiše svoju okolinu može dovesti do napretka u razvoju. Međutim, nepromišljena i pogrešna transformacija može dovesti do nesagledive štete za ljudska bića i okolinu, a koju nažalost možemo vidjeti svuda oko nas, a koju je prouzrokovao čovjek. Štete su vidljive u zraku, vodi, tlu, velikim poremećajima ekološke ravnoteže, ali i iscrpljivanju resursa istaknuo je.

„U okviru  obilježavanja dana ekološke edukacije danas se kao što ste vidijeli govorilo se o tome na koji način približiti sociološki i humanim aktivnostima odnos između prirode i čovjeka“.

 Glavni cilj obrazovanja o okolišu jeste da kreiramo svijest među ljudima, ali i ukažemo  vlastima na potrebu za učešćem u očuvanju i zaštiti okoline.

„Moram reći da je to posebno značajno da pričamo o obrazovanju u zaštiti okoliša odnosno da mijenjamo svijest o potrebi upravljanja okolišima bolji i prihvatljiviji način nego do sada od najmlađih od djece u osnovnoj školi, preko srednje škole do fakulteta.  Znamo da u pedagogiji kao znanosti teško mijenjati ljude odrasle a lako je mijenjati i formirati one koji se tek formiraju kao što du djeca“.

Eko zeleni TK smatraju da ekološkom edukacijom, uvođenjem više sadržaja u zaštiti životne sredine, u naše nastavne planove i programe ćemo dobiti ekološki odgojene buduće generacije. Traže da se to uvrsti kao nastavni predmet, krenuvši od vrtića pa sve do fakulteta.

Pročitajte...