26. jun Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti

Zloupotreba droga jedan je od vodećih javnozdravstvenih problema u svijetu. 26. juni je Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonite trgovine drogama. Liječenje bolesti ovisnosti spada u najteže poduhvate u medicinskoj praksi.Program rehabilitacije traje 12 mjeseci, a terapeutski program podrazumijeva organiziranu plansku i sistematski kontinuiranu primjenu terapija. Život u Centru za rehabilitaciju ovisnika u Smolući kod Lukavca, borba iz koje se može izaći kao pobjednik.

Pročitajte...