301 domaćinstvo sa troje ili više djece je u 2020 ostvarilo pravo na jednokratnu novčanu pomoć.Dječiji doplatak za treće, četvrto  i svako naredno dijete za 2020 godinu iznosi 1500 maraka

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK  u 2020. godini  izmjenama i dopunama kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom osiguralo je pravo na jednokratnu novčanu pomoć za roditelje sa troje ili više zajedničke djece. 301 domaćinstvo je ostvarilo pravo na jednokratnu pomoć, a dječiji doplatak za treće, četvrto  i svako naredno dijete iznosi 1500 maraka za 2020. godinu.Opširnije u prilogu.