750 hiljada KM iz Budžeta TK za samozapošljavanje i zapošljavanje bivših boraca

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uvjete, kriterije i postupak za dodjelu finansijskih sredstava za osiguravanje povoljnijih uvjeta za zapošljavanje branitelja i članova njihove porodice. Za realizaciju ovog programa Vlada je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu osigurala ukupno 750.000 KM. Cilj je da se putem izdvajanja određenih finansijskih sredstava omogući otvaranje novih radnih mjesta time što bi pripadnici braniteljskih kategorija pokrenuli, odnosno proširili postojeću poslovnu djelatnost na području Tuzlanskog kantona.
Pravo na dodjelu sredstava, imaju nezaposleni pripadnici boračke populacije i članovih njihovih porodica, kao i registrirana preduzeća i obrti čiji su vlasnici bivši borci. Od 750 hiljada KM, ukupnog predviđenog iznosa za ovu namjenu u vidu grantova, dodjeljivat će se po deset hiljada maraka za samoupošljavanje, te po dvadeset i trideset hiljada maraka za zapošljavanje dva ili tri uposlena, na vremenski period u trajanju od minimalno dvije godine. Javni poziv za dodjelu sredstava biće objavljen u naredne dvije sedmice.
Vlada je razmotrila i prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. Imenovana je Komisija za primopredaju novoizgrađenog objekta Centra za autizam i pregled dokumentacije o ispravnosti provođenja odabira izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i utrošku sredstava u iznosu od 300 hiljada KM, koje je Vlada Tuzlanskog kantona izdvojila za izgradnju Centra za autizam. Formirana je i Interresorna radna grupa čiji je zadatak da do sredine septembra ove godine, pronađe partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma, odnosno Anexa sporazuma kojim će se regulirati eventualne izmjene i dopune, a koje je do raskida saradnje imala HO Hilfswerk Austrija International, kako bi se nakon prikupljanja preostalih neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla mogao tehnički sprovesti.
Vlada je u nastavku sjednice donijela još nekoliko odluka. Jedna od njih se odnosi na saglasnost Kantonalnoj direkciji robnih rezervi za uzimanje u zakup poslovnih prostorija u zgradi „Tehnograd-company“ Tuzla. Također je izmijenjena i dopunjena Odluka o rokovima izmirenja internih obaveza transakcijskog računa Budžeta Tuzlanskog kantona prema posebnim podračunima u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona, na osnovu koje će u ovoj godini biti angažirano dodatna 2 miliona KM za tu namjenu.

 

Pročitajte...