830. godišnjica Povelje Kulina bana

Danas se obilježava 830. godišnjica Povelje Kulina bana, najstarijeg do sada pronađenog pisanog bosanskog dokumenta. Pisana je bosanskim književnim jezikom, ćiriličnim pismom-bosančicom i latiničnim pismom na latinskom jeziku. To je dokument koji potvrđuje državnost Bosne i Hercegovine u 12. stoljeću.
Povelja bosanskog bana Kulina napisana na današnji dan prije 830 godina, 29. avgusta 1189. godine. pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu, institucije i suverenog vladara. Najstariji je to bosansko-hercegovački državni dokument, najstariji poznati pisani dokument južnih Slavena, te prvi poznati diplomatski dokument kojeg je izdao neki bosanski vladar. Pisana je na ćirilićnom i latinskom pismu, staroslavenskim narodnim jezikom i latinskim, te predstavlja neiscrpan izvor za proučavanje pisma i jezika.Svjedok je postojanja izrazito dobrih veza sa Dubovnikom kao i razvijene trgovine između Bosne i Dubrovnika. Njom se dubrovačkim trgovcima daje sloboda trgovanja u Bosni bez plaćanja poreza, ali im se i jamči sigurnost i nadoknada eventualne štete. U to vrijeme je bila je država u kojoj nije bilo siromaštva.Sačuvana su tri primjerka Povelje bosanskog bana Kulina, ali se ni jedan ne nalazi u Bosni i Hercegovini. Onaj za koji historičari smatraju da je original nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu u Rusiji, dok su druga dva prepiska arhivirana u Dubrovačkom arhivu.