Gradačački sajam: Dodjeljeno 12 zlatnih medalja za kvalitet proizvoda

Drugi dan Gradačačkog sajma bio je u znaku dodjele priznanja za kvalitet proizvoda. Uručeno je 12 zlatnih medalja, analizu uzoraka obavio je Prehrambeno-poljoprivredni fakultet Sarajevo. Održana su i naučno -stručna predavanja o temama: „Tehnologija zaštite voća i povrća“, te „Primjena mineralnih gnojiva Petrokemije u poljoprivrednoj proizvodnju 2017/2018“.

 

Pročitajte...