97 volontera pripravnika iz boračke kategorije dobilo šansu za zaposlenje

U toku ove godine raspisana su dva javna poziva za borce i članove njihovih porodica a u vezi realizacije prava na odrađivanje pripravničkog/volontertskog staža za osobe sa VSS za 2020. godinu, bez zasnivanja radnog odnosa. Na prvom javnom pozivu šansu za posao je dobilo 79 kandidata koji su našli poslodavce, a sada je istu šansu u drugom konkursu dobilo njih 97.

Pročitajte...