Barokno oslikavanje Crkve u Požarnici

Crkva u Požarnici, obnovljena 2014 godine, dobija novo ruho zahvaljujući akademskim umjetnicima iz Srbije. U toku je oslikavanje crkve sa unutrašnje strane, kao i oslikavanje samog hrama. Posebnost ove ikonografske umjetnosti je to što će crkva biti oslikana u baroknom stilu, što je rijedak slučaj na našim prostorima.