BiH bi na jesen naredne godine trebala dobiti Strategiju obnove zgrada do 2050. godine

Septembar naredne godine  je rok kada bi BiH trebala da dobije Strategiju obnove zgrada do 2050. godine. U cilju povećanja energetske efikasnosti privatnog stambenog fonda i zgrada javnih ustanova, stručnjaci, država, entiteti, lokalni nivoi vlasti i finansijske institucije imaju zadatak da definišu kako će se realizovati i finansirati ovaj višedecenijski projekat.  Benefiti bi trebali biti višestruki.

Više u video prilogu.

Pročitajte...