Šta propisuju novi zakoni o boračkoj populaciji?

Tri zakona bitna za boračku populaciju nedavno su prošla parlamentarnu proceduru, te se čeka njihova primjena. Radi se o Zakonu o pravima branilaca i njihovih porodica, Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno – oslobodilačkog rata i Zakonu o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica.

Pročitajte...