Borovac: U novi dom uselilo 190 osoba, u izgradnji 15 zgrada

Zahvaljujući projektu CEB 2 – Zatvaranje kolektivnih centara u BiH, koji se provodi pod vodstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u protekloj godini je 190 osoba uselilo u 63 stana u šest novoizgrađenih zgrada u Kladnju, Maglaju, Modriči i Derventi, namijenjenih stanarima kolektivnih centara.

Piše: Aida Kovač

Okončana je i izgradnja dodatnih 50 stambenih jedinica u sklopu Gerijatrijskog centra u Derventi, čije useljenje se uskoro očekuje nakon nabavke opreme.

– Na taj način konačno je počelo zatvaranje kolektivnih centara – i to tri u Kladnju te po jedan u Maglaju i Modriči – kazala je u razgovoru za Fenu ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac.

Po njenim riječima, to je tek početak jer u toku je izgradnja još 15 zgrada sa više od 600 stanova koji će biti dom za više od 1.500 građana naše zemlje koji i danas žive u mahom neuvjetnim kolektivnim centrima.

Riječ je o dvije stambene zgrade sa ukupno 156 stanova u Tuzli te zgradi na Sokocu (64 stana), zgradama u Srebreniku i Zenici (sa po 62 stana), Travniku, Prijedoru i Foči (sa po 20 stanova), Višegradu (40 stanova), Gradišci (32 stana), Tešnju (21 stan), Bijeljini (17 stanova), dok se u Trebinju gradi zgrada sa 48 stanova i paralelno rekonstruira starački dom kapaciteta 30 smještajnih jedinica.

Ministrica Borovac napominje da svi navedeni objekti, kako je planirano, trebaju biti useljeni do kraja ove godine.

Prema podacima iz 2012. godine u Bosni i Hercegovini je evidentirano 156 kolektivnih centara u kojima je živio 8.851 građanin. Najveći kolektivni centri po broju smještenih osoba su u Tuzli, Srebreniku, Zenici, Doboju, Sokocu i Brčkom.

Borovac ističe da su, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope u vrijednosti od 60 miliona eura, osigurana sredstva za zatvaranje 121 kolektivnog centra u 45 gradova i općina u BiH, u kojima živi više od 7.200 građana BiH. Kroz projekat “CEB II” planirana je izgradnja i rekonstrukcija 82 zgrade/objekta, u okviru kojih će biti obezbjeđeno 2.611 stambenih jedinica, koje će se koristiti po modelu socijalnog neprofitnog stanovanja, čime će biti osiguran smještaj za 7.242 osobe.

Kaže da je realizacijom ovog projekta planirano da se zatvore svi kolektivni centri u Brčko Distriktu BiH i RS, te 72 posto u FBiH čije vlasti paralelno provode aktivnosti kojim se rješava većina preostalih kolektivnih centara u tom dijelu zemlje.

– Strateški cilj je bio da se svi kolektivni centri u našoj zemlji zatvore do kraja 2020. godine. No, zbog realne situacije na terenu gdje u pojedinim lokalnim zajednicama poput Brčko distrikta BiH još nije počela provedba projekta, smatramo da će cilj biti moguće u potpunosti ostvariti do kraja 2022. godine – navela je ministrica Borovac.

Zbog kompleksnosti pripreme i realizacije projekta u koju su uključeni svi nivoi vlasti u BiH, Studija izvodljivosti koja je u saradnji sa UNHCR-om izrađena za ovaj Projekat, realan rok za realizaciju kompletnog projekta pet godina. S obzirom da je izgradnja prvih zgrada u počela 2017. godine, realan rok za realizaciju ovog projekta je kraj 2022. godine – napominje ministrica.

U svakom slučaju, kaže kako nastoje da se proces maksimalno ubrza i da stanarima kolektivnih centara što je moguće prije osiguraju uslove života dostojne čovjeka u 21. stoljeću.

Stanari kolektivnih centara su osobe u stanju socijalne potrebe, starije i bolesne osobe, izbjegla i raseljena lica bez ili sa minimalnim primanjima. Većina njih su osobe koje ni prije rata nisu imale imovinu, te najprihvatljiviji način da im se omoguće kvalitetniji uslovi života kroz sistem neprofitnog socijalnog stanovanja.

– To je evropski model rješavanja socijalno najugroženijih kategorija stanovnika i način da naše građane iselimo iz nehumanih uslova kakvi su mahom u kolektivnim centrima gdje danas žive. Ujedno ovo je i pilot projekat stambene izgradnje kojim se uspostavlja javni stambeni fond po modelu socijalnog neprofitnog stanovanja u BiH, kakav je dao odlične rezultate u zemljama EU – kazala je ministrica Borovac za Fenu.

Pročitajte...