U FBiH pokrenuto osnivanje Komisije za primjenu biomedicinski pomognute oplodnje

Federalno ministarstvo zdravstva pokrenulo je aktivnosti s ciljem formiranja Komisije za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, te se u više navrata obraćalo kliničkim centrima u Federaciji BiH s molbom da predlože članove ove Komisije.

Piše: Senka Trgovčević

– Komisija će biti formirana nakon što zaprimimo kompletne prijedloge svih kliničkih centara. U saradnji sa Federalnim i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja Komisija treba utvrditi prijedlog obima prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i način formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje – potvrđeno je Feni iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Navedena Komisija će u okviru svojih ovlasti, sarađivati sa nadležnim zavodima zdravstvenog osiguranja te utvrditi obim prava na liječenje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

– Nadalje, u roku od šest mjeseci od dana formiranja, Komisija bi trebala izraditi smjernice za obavezno liječenje neplodnosti, a u smislu definiranja primjerenih metoda biomedicinski pomognute oplodnje – rečeno je iz Ministarstva, koje u okviru svojih nadležnosti nastavlja poduzimati potrebne mjere kako bi se Komisija što prije formirala.

To je jedan od preduvjeta za potpunu implementaciju Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom u praksi, koji je stupio na snagu prošle godine.

U skladu s tim propisano je da Komisiju trebaju činiti: tri doktora medicine specijalisti ginekologije i akušerstva sa subspecijalizacijom iz humane reprodukcije ili doktori medicine specijalisti ginekologije i akušerstva sa najmanje pet godina iskustva u reproduktivnoj medicini, zatim doktor medicine specijalista pedijatar sa subspecijalizacijom iz neonatologije ili neuropedijatrije, doktor medicine sa subspecijalizacijom iz medicinske genetike ili doktor bioloških nauka iz oblasti genetike ili magistar genetike, magistar biologije, doktor medicine specijalista psihijatar ili magistar psihologije, diplomirani pravnik ili magistar prava (240 ECTS bodova), predstavnik Ministarstva i predstavnik udruženja pacijenata.

Pored razmatranja izvještaja zdravstvenih ustanova o primjeni postupaka  biomedicinski potpomognute oplodnje Komsija će odlučivati o opravdanosti prijenosa pohranjenih spolnih ćelija, spolnih tkiva ili embriona na teritoriju Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, te o saglasnosti za dugotrajno skladištenje spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona, te obavljati i druge poslove od značaja za primjenu navedenog postupka.

Pročitajte...