BOSTONSKA BRAĆA, film /četvrtak 12.03.2020. 21:00/ (12+)

Sudbina irske porodice ovisi o odluci najmlađeg sina… Odluka koju mora donijeti zauvijek će promijeniti njegovu porodicu…