Budžetski suficit Tuzlanskog kantona 3,5 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je periodične izvještaje kantonalnog budžeta i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve koji potvrđuju da su u prva tri mjeseca ove godine prihodi, primici i finansiranje iznosili 77.508.806 KM.

Kada su u pitanju rashodi i izdaci u prvom tromjesečju ostvareni su u iznosu od 73.950.945 KM i u odnosu na isti periodu prošle godine ostvarenje je veće za oko šest posto te je Tuzlanski kanton u prvom kvartalu ostvario tekući suficit oko 3,5 miliona KM.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od 110.269 KM ili 18,38 posto u odnosu na usvojeni budžet što je također pokazatelj restriktivne politike i štednje.

Data je saglasnost na Program o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila za 2018. godinu. Radi se o sredstvima koja uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila u visini od jedan posto naknade od izvršenih tehničkih pregleda za svako motorno vozilo.

Budžetom Tuzlanskog kantona za 2018. godinu, planiran je utrošak ukupno 45.000 KM, od čega se 35.000 KM odnosi na tekuće transfere neprofitnim organizacijama, 10.000 KM za nabavku opreme za rad odjeljenja koje vrši nadzor nad stanicama tehničkog pregleda.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 40.000 KM Općini Sapna za sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim braniteljima, saopćeno je danas iz Kantonalne vlade.

Pročitajte...