Bukvarević: Četiri kategorije za ostvarivanje mjesečnog boračkog dodatka

Federalna vlada uputila je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca, kojim je, između ostalog, propisan novčani mjesečni borački dodatak.

– Tačnije propisane su četiri kategorije za ostvarivanje tog prava. U prvoj su demobilizirani branitelji s 57 godina života i tri godine učešća u oružanim snagama, u drugoj oni koji su navršili 60 godina života a godinu su proveli u borbi, dok su u trećoj grupi borci stari 65 godina i više. Za njih nema ograničenja u pogledu dužine učešća u ratu. U četvrtoj kategoriji su žene s minimalno 50 godina života, a u oružanim snagama su bile najmanje godinu dana. Sve ove kategorije moći će aplicirati za borački dodatak ako nemaju stalnih primanja i najmanje su godinu u evidenciji nezaposlenih – rekao je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević.

Visinu dodatka određivat će množenje procentualnog iznosa minimalne penzije u FBiH s isplatnim koeficijentom čiju će vrijednost određivati godišnje Federalna vlada imajući na umu broj aplikanata i raspoloživi novac u budžetu.

Za borce koji su u odbrambenim jedinicama proveli od 12 do 24 mjeseca, s koeficijentom će se množiti iznos od 40 posto minimalne penzije, od 24 do 36 mjeseci 50 posto, a za branioce što su u jedinicama bili od 36 do 48 mjeseci, visinu dodatka će odrediti množenje koeficijenta sa šezdesetpostotnim iznosom minimalne penzije u FBiH.

– Za one koji su u borbi proveli više od 48 mjeseci, dodatak će se računati množenjem koeficijenta sa sedamdesetpostotnim iznosom penzije – dodao je Bukvarević.

Osim boračkog dodatka predloženim zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica propisano je ostvarivanje ukupno 15 prava među kojima su i pravo na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje.

Za provođenje tog zakona, ukoliko ga odobre oba doma Parlamenta FBiH, bit će potrebno 14.000.000 KM.