CCI-Na području Federacije BiH evidentirano je 1.426 “divljih deponija”

Na području Federacije BiH evidentirano je 1.426 “divljih deponija” na kojima je deponovano oko 5,5 miliona metara kubnih otpada, uključujući i otpad animalnog porijekla, a od čega je 90 posto takvih lokaliteta i dalje aktivno. Podaci su to iz istraživanja koje su u sklopu kampanje „Mapiranje nelegalnih deponija – Doprinos remedijaciji tla“ proveli Centri civilnih inicijativa.

Pročitajte...