CCI predstavio izvještaj o monitoringu rada Vijeća ministara i PSBiH

Dolazak izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu te politički sukobi oko izmjena Izbornog zakona BiH i Zakona o krivičnom postupku BiH obilježili su prvi dio 2018. godine, zaključak je to izvještaja Centara civilnih inicijativa (CCI) o monitoringu rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

Koordinatorica CCI-a Ana Lučić ocijenila je danas na pres-konferenciji da sva tri slučaja ukazuju na kompleksnost odnosa u državi.

Vijeće ministara u BiH, kako je istaknuo monitoring konsultant CCI-a Ivica Ćavar, održalo je 11 redovnih sjednica, a u svakom mjesecu jedna sedmica je prošla bez održane sjednice. Također je naveo da su razmotrili 345 mjera, od čega su 1,7 posto zakoni.

Ćavar je dodao da je Vijeće ministara BiH u prvom kvartalu 2018. godine utvrdilo tri strategije, među kojima je Strateški plan ruralnog razvoja BiH za razdoblje 2018.-2021. godine.

Istakao je da je Vijeće ministara BiH kasnilo sa izvršenjem zakonskih i poslovničkih obaveza oko donošenja oba ključna akta za svoj rad u 2018. godini.

– Nacrt Budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu Vijeće ministra BiH je, umjesto najkasnije do 15. oktobra, utvrdilo 22. novembra 2017. godine, čime je onemogućilo i Predsjedništvo BiH da blagovremeno ispuni svoju obavezu u vezi roka za utvrđivanje prijedloga budžeta – pojasnio je.

Govoreći o radu Parlamentarne skupštine BiH, Ćavar je istakao da su u prvom kvartalu 2018. godine usvojili tri zakona te da je u PSBiH, zbog malog broja usvojenih zakona u posmatranom periodu, ponovo do izražaja došao problem nepovoljnog odnosa usvojenih i odbijenih zakona, po kome je PSBiH specifična u regiji, a i šire. Dodao je da kasne sa usvajanjem orijentacionih planova rada oba doma PSBiH te da nije bilo iznimke ni prilikom usvajanja planova rada za 2018. godinu.

Također je naglasio da se kasnilo i sa usvajanjem budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2018. godinu, za razliku od državnog budžeta za prošlu, 2017. godinu, koji je usvojen 16 dana prije isteka zakonskog roka.