Grubeša: BiH je opredijeljena za europski put

Ministar pravde BiH Josip Grubeša poručio je u utorak s dvodnevne ministarske konferencije u Mostaru kako je BiH opredijeljena za europski put te da očekuje da bi uskoro mogla usvojiti Strategiju o reformi javne uprave.

Ustvrdio je kako se reforma javne uprave odvija jako sporo, no da se ipak pokušava raditi na daljnjim reformskim ciljevima.

– Ovom konferencijom smo pokazali kako je BiH opredijeljena za svoj europski put jer znamo da je javna uprava dio europskog demokratskog procesa – kazao je ministar na konferenciji koja se održava na temu “Dobro upravljanje na zapadnom Balkanu”.

Na upit zašto u BiH nije usvojena Strategija o reformi javne uprave, Grubeša je istaknuo kako državna razina vlasti ima najmanji doticaj s javnom upravom zbog čega je jako bitno, kako je kazao, imati koordinaciju unutar BiH te da u tom procesu sudjeluju sve razine vlasti, kako bi se onda taj strateški dokument mogao napraviti na valjan način.

Ministar je najavio i intenziviranje razgovora s Uredom za reformu javne uprave na razini BiH, kao i svim državnim institucijama.

Osim toga, očekuje kako bi BiH mogla vrlo brzo usvojiti tu strategiju.

Inače, BiH je jedina zemlja koja još uvijek nema usvojenu spomenutu strategiju.

Kada je riječ o zaposlenicima u javnoj upravi, Grubeša je kao problem istaknuo nedovoljno educirani kadar, kao npr. za IPA fondove.

– Trebali bismo voditi računa da javna uprava bude kontinuirani edukacijski proces kako državni službenik ne bi bio onaj koji će se zaposliti i čekati mirovinu, nego da bude aktivan i jamac europskom putu BiH – istaknuo je ministar.

Direktorica Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Ratka Sekulović istaknula je kako je uloga ReSPA-e vrlo važna, imajući u vidu da je reforma javne uprave zajedno s ekonomskim upravljanjem i vladavinom prava, fundamentalno važna za političke i ekonomske uspjehe zemalja i za njihovo približavanje standardima EU.

Po njezinim riječima, reforma javne uprave je proces koji se odvija sporo i čiji se efekti ne mogu vidjeti tako brzo.

– Mi ćemo i u idućim godinama, uz kontinuiranu podršku naših zemalja članica, nastaviti odgovarati na ono što su potrebe regije na regionalnoj i individualnoj razini – naglasila je.

Zamjenik šefa Izaslanstva EU u BiH Khaldoun Sinno ocijenio je kako iz EU smatraju funkcionalnost javne uprave jednom od fundamentalnih stvari koje su od ključnog značaju u procesima pristupanja zemalja Uniji.

Poručio je kako su vrata EU otvorena, ali da je preduvjet za to javna uprava koja će biti transparentna i funkcionalna.

Ono što se konkretno očekuje od BiH jeste donošenje strategije za čitavu zemlju iz ove oblasti, kao i strategije za financijsko upravljanje, poručio je Sinno.

Konferencija u Mostaru okupila je ministre nadležne za pitanja javne uprave, predstavnike ministarstava i financija, kao i nacionalne IPA koordinatore zapadnog Balkana, te predstavnike državnih administracija. Oni će tijekom dvodnevne konferencije raspravljati o strateškom okviru reforme javne uprave i financijskoj održivosti, kvaliteti planiranja i koordinaciji politika, monitoringu i izvještavanju o provođenju ovih strategija, kao i o odgovarajućoj financijskoj pomoći EU za podršku reformama.