Dan metalaca: Danas potpisivanje kolektivnog ugovora

15. novembar u Bosni i Hercegovini obilježava se kao Dan metalaca. Tim povodom danas že biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala u Federaciji BiH, Kolektivnim ugovorom bit će uređena prava i obaveze poslodavaca i radnika u pogledu pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi s radnim odnosima, najniže plaće, naknada, uslova za rad sindikata, postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova.

Pročitajte...