Danas redovna sjednica Vlade TK

Danas će zasjedati Vlada TK.  Na dnevnom redu je  Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije iz oblasti maloljetničke delikvencije za područje Tuzlanskog kantona 2016. – 2019., za period juli 2017. – juli 2018. godine ,  Informacija u vezi sa isplatama i usklađivanju iznosa naknada civilnih žrtava rata. Članovi Vlade TK trebali bi danas  između ostalog Razmatrati prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava na ime subvencioniranja kamata za stambeno zbrinjavanje mladih, potom  Odluku o utvrđivanju koeficijenata za proizvodnju sadnica jagodičastog i bobičastog voća i presadnica povrća i ljekovitog bilja kao i  donošenje Rješenja o formiranju Radne grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu

Pročitajte...