Danas sjednica Vijeće ministara BiH

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu na predloženom je dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH koja će biti održana sutra u Sarajevu.

Vijeće ministara bi trebalo razmatrati i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period I – VI 2018. godine,  kao i informaciju o sredstvima naplaćenim na osnovu Sporazuma o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a prema obračunima u vezi s robnim prometom između SSSR-a i bivše SFRJ – klirinški dug.

Na predloženom dnevnom redu su i informacija o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini, prijedlog odluke o dopunama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje, kao i prijedlog odluke o trajnom rješavanju pitanja smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Pored nekoliko nacrta odluka o ratifikaciji međunarodnih ugovora, Vijeće ministara BiH se treba izjasniti o izvještaju o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar – juni 2018. godine, kao i o izvještaju o radu Komisije za uništavanje opojnih droga za period 8. februara do 30. juna ove godine.

Pred Vijećem ministara će se naći i izvještaji o radu Agencijе za javne nabavke BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH za prošlu godinu.

(RTVTK/FENA) H.D.