Danas zasjeda Vlada TK

Sjednica Vlade TK biće održana danas u Tuzli. Na dnevnom redu je razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2018. Godine, RazmatranjeIzvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za periodod 01.01.-30.06.2018. godine, Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2018. godine. Članovi Vlade će još razmatrati prijedlog i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Općini Lukavac na ime sufinansiranja troškova u izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine za 2018. godinu na području Tuzlanskog kantona, prijedlog  Odluke o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoz aučenika osnovnih škola za period septembar – decembar školske 2018/2019. Godine, kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2018. godini.