Danas zasijedali vijećnici OV Živinice

Danas su zasijedali vijećnici OV Živinice. Usvojen je Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana „Riba“. Na dnevnom redu bio je i prijedlog rebalansa Budžeta za utrošak sredstava na području ove općine i Prijedlog Programa utroška koncesionih naknada.