Danas zasjeda Vlada TK

Za danas je zakazana sjednica Vlade TK. Na dnevnom redu je, između ostalog, utvrđivanje Nacrta Zakona o inspekcijama TK, zatim Odluka o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli, kao i Odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Pred članovima Kantonalne vlade je Odluka travničkog Univerziteta o određivanju broja studenata za upis u narednu akademsku godinu na Odjeljenju Univerziteta u Travniku na području TK. Vlada TK danas će utvrditi visinu naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2018. Te osnovicu za obračun plate i toplog obroka budžetskih korisnika za juni ove godine.