Delegacija EU i UNICEF-a posjetila Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli posjetila je Delegacija EU i UNICEF-a u BiH. Posjeta je dio kampanje „Svako dijete treba porodicu“ koju UNICEF provodi u okviru Transformacije institucija za zbrinjavanje i sprječavanje razdvajanja porodica, a koji finansira EU. „ Svako dijete treba porodicu“, naglašeno je na sastanku sa predstavnicima Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalnog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i premijerom Tuzlanskog kantona. Složili su se da institucionalno zbrinjavanje loše utiče na razvoj djece te da je za to pogodnije porodično okruženje. Uvođenjem novih usluga poput „Dnevnog centra“, „Prihvatilišta“ i „Centra za edukaciju i savjetovanje, omogućeno je preventivno djelovanje Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. „Prevenirano je izmještanje 178 djece iz porodica i to je značajan rezultat“ , rekao je Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH. Jedan od ciljeva reforme sistema zbrinjavanja u BiH jeste da institucionalno zbrinjavanje, posebno djece mlađe od tri godine ili djece sa teškoćama, bude krajnja mjera u slučaju nužde, te da vrijeme takvog smještaja bude što kraće. Predstavnici UNICEF-a su istakli potrebu za većom podrškom rizičnim porodicama i ulaganjem u hraniteljstvo, kao profesionalnu uslugu. „Kao prvo, nadležni na svim nivoima trebaju uložiti više u prevenciju razdvajanja porodica tako što će podržati porodice pod rizikom, boljom dječijom, zdravstvenom i socijalnom zaštitom, te omogućiti obrazovanje“, rekla je Geeta Narayan, predstavnica UNICEF-a u BiH. Vlada Tuzlankog kantona i Grad Tuzla pomažu rad Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. „Vlada TK svake godine za djecu izdvaja oko 14 miliona, a za rad Doma oko milion KM“, rekao je Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK. „Izdvajanja za dječije potrebe iznose oko 5 % Budžeta TK“, rekao je Bego Gutić, premijer TK. U Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli evidentan je napredak. Dio štićenika je vraćen biološkim porodicama, a dio je smješten u hraniteljske porodice, tako da je u Domu ostalo 48 djece. Osim toga, na raspolaganju su i usluge Prihvatilišta za djecu od 5 do 18 godina. Amir Muharemović, direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla kaže da su kroz rad Prihvatilišta prepoznali „nevidljivu“ djecu , koja nisu bila upisana u matične knjige, nisu imala zdravstveno osiguranje niti su išla u školu i da su mnogi tako prvi put krenuli u školu“. U ovom Domu reforma nije u potpunosti završena, ali s obzirom na dosadašnju dinamiku aktivnosti , predstavnici EU i UNICEF-a očekuju da će uskoro biti završena. U cilju prevencije i očuvanja porodice premijer Bego Gutić, na ovom sastanku je najavio novi program stambenog zbrinjavanja mladih, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje.

Pročitajte...