Delegacija EU u BiH: Izbori su ključni stub demokratije

Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini u  Izjavi podsjetili su da u petak 7. septembra zvanično počinje kampanja za Opće izbore u BiH 2018. godine, uz ocjenu da su izbori ključni stub demokratije te da će bh. građani u oktobru iskoristiti svoje pravo na političke odabire za budućnost.

Ocjenjuje se da uprkos napretku postignutom u okviru reformske agende, izazovi i dalje postoje. BiH je, navodi se, potrebna diskusija i fokus na kontinuirane prijeko potrebne reforme, to je nešto što građani i mladi u BiH s pravom očekuju. Evropske integracije nude model za ovaj razvoj, a to je put koji je BiH izabrala.

Podsjeća se da kandidati i političke stranke imaju dužnost prema građanima da tokom kampanje razgovaraju o pitanjima od stvarnog značaja. Naglašavaju da se politički lideri na svim nivoima trebaju suzdržati od negativne, neodgovorne retorike koja vodi ka podjelama.

– To će samo nanijeti štetu zemlji i njenim građanima. Svi političari snose odgovornost za stvaranje atmosfere dijaloga i tolerancije. Sloboda medija i pluralizam ključni su elementi za otvorenu i slobodnu demokratsku debatu – ističe se u saopćenju Delegacije EU u BiH.

Dodaje se da će ozbiljni izazovi biti pred izabranim vlastima na svim nivoima te da će se ta pitanja morati rješavati nakon izbora i zaslužuju odgovarajuću pažnju već tokom izborne kampanje. To, naglašava se, uključuje jačanje vladavine prava, borbu protiv korupcije, otvaranje novih radnih mjesta, bolje javne usluge i zalaganje da BiH bude zemlja u kojoj građani mogu ostvariti svoj puni potencijal.

Podvlači se da relevantne domaće vlasti, institucije, političke stranke i kandidati moraju osigurati integritet izbornog procesa kao i sigurnost i bezbjednost samog glasanja. Iz Delegacije EU u BiH smatraju da izbori moraju biti slobodni i pošteni, naglašavajući da međunarodni i domaći posmatrači izbora igraju važnu ulogu u tom smislu te im treba pružiti pomoć u obavljanju njihovih dužnosti.

– Delegacija EU i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH pozivaju kandidate i političke lidere da djeluju imajući na umu najbolji interes BiH. Fokusirajte se na stvarne potrebe BiH i građana! Pozivamo sve građane da iskoriste svoje demokratsko pravo i glasaju 7. oktobra – zaključuje se u Izjavi.