Delegacija EU u BiH pozvala na brzo usvajanje novog zakona o sukobu interesa

Delegacija Evropske unije u BiH ocijenila je da je učinkovita prevencija sukoba interesa u javnom sektoru od suštinskog značaja za jačanje prevencije korupcije i vraćanje povjerenja javnosti u vladajuće institucije.

U saopćenju za javnost Delegacije EU u BiH navodi se da je borba protiv korupcije jedna od najprioritetnijih oblasti u kojima EU pruža podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu ka stabilnosti, prosperitetu i punopravnom članstvu u EU.

Naglašeno je da je u tom poduhvatu neophodno i aktivno učešće vladinih institucija te da EU nastavlja da pomaže Bosni i Hercegovini u izgradnji antikorupcijskih kapaciteta sa više od osam miliona eura u proteklih pet godina podrške institucijama i civilnom društvu u ovoj borbi.

– Korupcija još uvijek prevladava u mnogim oblastima i nastavlja predstavljati ozbiljan problem bez mjerljivih rezultata. Na putu ka EU, BiH mora pokazati odlučnost da se suprotstavi korupciji i iskorijeni koruptivne prakse – navodi se u saopćenju.

Ocijenjeno je da sadašnji sistem za sprečavanje sukoba interesa na državnom nivou ne funkcioniše adekvatno od 2013. godine te da je od tada veliki broj izabranih zvaničnika i domaćih stručnjaka iskazao potrebu za jačanjem zakonskog okvira. Podsjeća se da u ovom trenutku zakonodavne vlasti u BiH imaju priliku da svoje deklarativne obaveze pretoče u konkretne aktivnosti tako što će okončati sukob interesa.

U Delegaciji EU u BiH smatraju da je brzo usvajanje novog zakona o sukobu interesa, koji je trenutno zaustavljen u Ustavnopravnoj komisiji Predstavničkog doma, prilika da se građanima BiH i međunarodnoj zajednici pošalje jasna poruka da su izabrani predstavnici građana BiH posvećeni izgradnji društva sa jednakim šansama za sve.

– Evropska unija poziva organe vlasti BiH da izgrade zakonodavni i institucionalni okvir koji može da se nosi sa svim situacijama u kojima se korupcija može uvriježiti i razvijati. Borba protiv korupcije je ključna za pozitivno mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji – zaključuje se u saopćenju Delegacije EU u BiH.

Pročitajte...