Delegacija Vlade TK boravila u Sapni

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kadrijom Hodžićem posjetila je danas općinu Sapna. Ovom prilikom sastali su se sa načelnikom općine Zudinom Mahmutovićem. Razgovarano je o aktuelnim problemima, kao i razvoju i planiranim projektima u ovoj općini.


Shodno jednom od ključnih ciljeva Vlade Tuzlanskog kantona, ravnomjernom razvoju, prilikom boravka u Sapni razgovaralo se o podršci koju ova općina treba u provedbi razvojnih projekata. Podrška neće izostati u pogledu provedbe infrastrukturnih projekata, kanalizacione i vodovodne mreže, rekonstrukcije školskih objekata.

-Razvijamo integralni razvoj Tuzlanskog kantona. To znači da spajamo interese, općina i gradova. Dakle, to nije samo jednostran odnos između središta kantona i rubnih općina, nego i njihovo međusobno prožimanje i razvoj. To smo dogovorili sa Gradom Tuzla i ja prenosim namjeru Grada Tuzla da su spremni za ovaj integralni razvoj, napominje prof.dr. Kadrija Hodžić, premijer TK.

-Posebno nas interesuje primjena Zakona o nerazvijenim općinama. Nadam se da će primjenom tog zakona, općine Sapna, Čelić, Kladanj, Teočak, naći svoje mjesto u programu premijera koji je rekao:Ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona. Ja zaista vjerujem da su ovo ljudi koji to mogu provesti, i da će Sapna biti dio tog programa, kaže Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna.

Sapna je pretežno poljoprivredni kraj, domaći proizvođači su ostvarili pravo na novčane podsticaje u poljoprivredi. Problem predstavlja usiteljnost posjeda.

-Dva do tri farmera, i ovdje se uglavnom radi o proizvođačima mlijeka, gdje je zaista teško ostvariti rentabilnu proizvodnju na malom broju. To je generalno problem, moramo raditi na sistemu uvezivanja farmera u grupu, odnosno, zadruge od po sedam do osam, a kako bismo na lakši način mogli djelovati i ostvariti veći profit u proizvodnji, pojašnjava Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Posjeta delegacije Vlade kantona Sapni okončana je obilaskom pogona za proizvodnju sporstke opreme u kojem je uposleno oko 50 građana sa ovog područja.

 

Pročitajte...