Nakon KS, da li će post Covid ambulante biti formirane na TK?

Sve više osoba koje su preboljele covid-19 traži ljekarsku pomoć zbog pojave post-covid sindroma. Simptomi vezani uz ovaj sindrom uznemiruju ih, onemogućuju normalno funkcioniranje i traju sedmicama, a nekad i mjesecima. Nakon najave da u Kantonu Sarajevo počinju s radom post-COVID ambulante koje će najmanje tri mjeseca nastaviti liječiti, odnosno pratiti pacijente koji su liječeni od covida, da li možemo očekivati takve ambulante i pri domovima zdravlja na TK?

Najčešći simptomi koji se pojavljuju kod pacijenata nakon preboljele akutne faze covida-19, uključuju dugotrajan gubitak čula okusa i mirisa, bolove u prsima, mišićima i zglobovima, pojačane glavobolje, noćno znojenje i nesanicu, kožni osip, kao i gubitak kose. Zbog toga u zemljama regije već postoje covid ambulante, a bit će ih i u Kantonu Sarajevo. I za otvaranje Covid ambulanti na TK postoji potreba, stava je direktorica Doma zdravlja Banovići Munevera Bećarević.

– Ali se tu postavlja problem na koji način. Mi već, govorim sada u ime primarne zdravstvene zaštite, imamo jedan problem radnih mjesta u Covid ambulanti, radnih mjesta u covid timovima i radnih mjesta na trijažnim punktovima koji nam nisu sistamatizacijom regulisani i to su mjesta koja bi trebala biti mjesta sa posebnim uslovima rada, jer ljudi dolaze direktno u kontak sa inficiranim pacijentima – ističe prof. dr. Munevera Bećarević, direktorica JZU Dom zdravlja Banovići.

Domovi zdravlja ostaju bez ljudskih resursa jer pandemija traje skoro godinu dana. U Domu zdravlja u Živinicama 61 zaposlenik bio je zaražen Corona virusom, ističe direktor ove zdravstvene ustanove, Esed Omerkić, koji je stava da u fokusu zdravstvene zaštite treba biti tretman Covid pozitivnih pacijenata i proces vakcinacije.

– Mislim da ćemo mi dobiti mišljenja stručnjaka šta je post covid stanje, koliko traje – dodaje Omerkić.

Ministar zdravstva TK, Božo Jurić, kaže da se trenutno pacijenti sa post Covid tegobama i tretiraju u već postojećim specijalističko-konstultativnim ambulantama u zavisnosti od dominantne simptomatologije. Na UKC-u Tuzla već je formiran multidisciplinarni tim koji tretira teže oblike post Covid pacijenta.

– Veliku ulogu u ovom tretmanu i zbrinjavanju ovakvih pacijenata će imati primarna zdravstvena zaštita. Da li će se ići organizacijski u formiranje određenih specijalizovanih post covid tzv. timova ili ambulanti, to ćemo utvrditi u narednom periodu u skladu sa brojem pacijenata kojima će trebati takve usluge – smatra Jurić.

Prema Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja u ovoj godini TK milion KM koji će biti usmjeren na poziciju borbe protiv covid-a.

– Naravno u saradnji sa Ministarstvom zdravstva TK doći ćemo u tu situaciju da odredimo na koji način će se usmjeravati ta sredstva mimo onih sredstava koje su zdravstvene ustanove dobile u skladu sa Finansijskom planom – naglašava Denis Husić, direktor ZZO TK.

Do sada je na TK od covida izliječeno skoro 11.900 osoba, a trenutno je pozitivnih pacijenata skoro 13 hiljada.

Pročitajte...