Delegati PSBiH danas o sigurnosti saobraćaja

SARAJEVO, 8. novembra (FENA) – Dvije različite izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrat će danas na sjednici delegati Doma naroda PSBiH.

Tako su na dnevnom redu sjednice, u drugom čitanju, izmjene koje je u Predstavničkom domu predložio poslanik NDP-PDP-a Momčilo Novaković s ciljem uklanjanja propusta u zakonu u vezi s polaganjem vozačkih ispita.

Sadašnje izmjene zakona propisuju da pravo upravljanja motornim vozilom kategorija D i DE stiče osoba koja navrši 24 godine pod uvjetom da ima vozačku dozvolu potkategorija D1 ili D1E najmanje dvije godine.

Time u naredne dvije godine niko u BiH ne bi ispunjavao uvjete za polaganje vozačkog ispita za D i DE kategorije, stoga se predlažu izmjene kojima bi se osobama koje imaju vozačku dozvolu za kategoriju C omogućilo dobivanje vozačke dozvole za kategoriju D.

U prvom čitanju bit će razmatrane izmjene istog zakona, koje je u Predstavničkom domu predložio poslanik Saveza za bolju budućnost (SBB) Damir Arnaut, a tiču se izmjena prema kojoj vozila pod pratnjom imaju pravo prvenstva prolaza nad svim vozilima, uključujući i vozila hitne pomoći i vatrogasaca.

Izmjene zakona o državnoj službi i o radu u bh. institucijama koje su također pred delegatima Doma naroda predložila je u Predstavničkom domu poslanica Demokratske fronte (DF) Maja Gasal-Vražalica i odnose se na osiguranje jednakih prava na korištenje godišnjih odmora.

Pred delegatima je još i Izvještaj Ministarstva sigurnosti BiH o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila te Program razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH.

(RTVTK/FENA) E.F.

Pročitajte...