Kladanj: Javna rasprava o javno – privatnom partnerstvu

Ministarstvo razvoja i poduzetništva  u saradnji sa Općinom  Kladanj  organizira danas javnu raspravu  o Zakonu  o javno – privatnom  partnerstvu.  Skupština TK je  krajem septembra  prihvatila  nacrt Zakona o  javno – privatnom partnerstvu  i uputila ga u javnu raspravu. Glavni cilj u izradi novog Zakona  o JPP  TK je pojednostavljenje Zakona i pripadajućih procedura  za zaključivanje ugovora  o JPP, tj.  stvaranje boljih uslova  i procedura  za uspješnije  ostvarivanje  saradnje javnog i privatnog sektora  na području Kantona. Javne rasprave organizovane su u svim loklanim zajednicama  za njihove predstavnike, udruženja poslodavaca, predstavnike nevladinog sektora.

Pročitajte...