Direkcija regionalnih cesta TK: radovi na košenju trave oko putnog pojasa, sanacija klizišta i udarnih rupa

Nedavno proglašenje stanja prirodne nesreće u nekim općinama odnosno gradovima u Tuzlanskom kantonu odrazilo se i na stanje dijela mreže regionalnih cesta. Posebno je kritično i zahtjevno za intervenciju bilo u općini Banovići…Trenutno su u fokusu aktivnosti Direkcije regionalnih cesta TK radovi na košenju trave oko putnog pojasa prvenstveno radi preglednosti puteva…

Pročitajte...