Dobrnjić: U sistem zaštite i spašavanja treba uključiti snage MUP-a

Svečanom sjednicom Kantonalnog štaba i Uprave civilne zaštite danas je obilježen Međunarodni dan Civilne zaštite. Ukazano je na potrebu jačanja civilne zaštite, koja je zadužena za zaštitu i spašavanje ljudi, ali i materijalnih dobara. Dodjeljanja su i priznanja onima koji su se na ovom polju posebno iskazali tokom prethodnog perioda.

Jasmin Jahić, komandant profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla dobitnik je značke Civilne zaštite. Priznanje jedinici koju predstavlja motiv je da u budućem radu nastave sa usavršavanjem kako bi građani bili što sigurniji. Tuzlanski vatrogasci poznati su i po svojoj solidarnosti, te često pomažu kolegama iz drugih općina.

– Vatrogasci su poznati po svom humanom radu, tako da pomažu jedni drugima. Izlazimo iz Tuzle često, ali isto tako koristimo i prijateljstvo sa našim susjednim vatrogasnim jedinicama koje rado dolaze i odazivaju se na naše pozive – dodaje Jahić.

Razvoj sistema zaštite i spašavanja bitan je u svakom društvu, posebno imajući u vidu sve češće prirodne katastrofe. Poplave, klizišta, požari a prošle godine i pandemija corona virusa, veliki su izazov za cililnu zaštitu, tako da ulaganja u ovaj sektor moraju biti veća. Komandant Kantonalnog štaba Civilne zaštite i ministar unutrašnjih poslova TK, Midhat Dobrnjić stava je da treba razmišljati o novim modalitetima sistema zaštite i spašavanja.

– Uključivanje nekih drugih snaga u sistem zaštite i spašavanja, ali u jednom punom kapacitetu. Mi smo započeli sa tom idejom 2014. godine. Zadatak mi je da to nastavim. Mislim da je to započeto i na federalnom niovu, a tu mislim na uključivanje snaga MUP-a – dodaje Dobrnjić.

Direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite, Zoran Jovanović kaže da su do sada uspjevali da odgovore na sve izazove, a kontinuirano se radi i na jačanju struktura civilne zaštite.

– Zakoni su podjelili nadležnosti. Civilna zaštita reaguje kada dođu u pitanje životi ljudi i materijalna dobra građana. Međutim, treba raditi na prevenciji svih dešavanja i faktora koji izazivaju prirodne nesreće – kaže Jovanović.

TK uradio je procjenu ugroženosti od poplava, koja se revidira svake godine, tako da postoje pripremljeni odgovori na ovu prirodnu nesreću. Pandemija corona virusa pokazala je da se ne mogu predvidjeti sve katastrofe sa kojima bismo se mogli suočiti. Stoga je važno jačanje civilne zaštite, kako bi se sačuvali životi građana.

Pročitajte...