Dom naroda PSBiH podržao principe izmjena Zakona o strancima

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bez diskusije je podržao principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač Predstavnički dom.

To zakonsko rješenje ima za cilj da putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od činjenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja i kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u BiH.

Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić (SDA), na čiji prijedlog je u tom domu i usvojen predloženi zakon, obrazložio je Domu naroda predložena rješenja, kazavši da je Predstavnički dom uz ovaj zakon, usvojio i zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo sigurnosti BiH da u što kraćem roku proširi kapacitete Imigracionog centra, kao specijalizirane ustanove za prihvat i smještaj stranaca kojima je odlukom nadležnog organa u BiH određena mjera stavljanja pod nadzor u skladu sa Zakonom o strancima.

Zvizdić je podsjetio na okolnosti koje su utjecale na predlaganje ovoga zakona, u decembru prošle godine u vrijeme kad je bio pojačan priliv migranata u BiH, te na tragičan slučaj ubistva muškarca u sarajevskom naselju Otes u novembru 2020. godine.

– Tada je javnost s pravom negodovala i postavila pitanje kako je moguće da država BiH nije osigurala uvjete da problematični migranti i to još višestruki i registrirani počinioci krivičnih djela i najtežih prekršaja budu sklonjeni sa ulica gradova u BiH – naveo je Zvizdić.

Dodao je da u drugoj polovini 2020. godine registriran niz drugih krivičnih djela koja su počinili migranti, a koji i dalje slobodno borave u BiH, kazavši da je pitanje dana kada se može desiti ponavljanje takvih krivičnih djela.

U obrazloženju predloženog rješenja navedeno je da bi se primjenom zakona trebala olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasnu poruku da država i državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

Također je navedeno da se međunarodni propisi koji su na snazi u BiH, kao i domaće zakonodavstvo koje je usklađeno s međunarodnim aktima iz oblasti migracija i azila, u potpunosti poštuju u na način da se migrantima omogući adekvatan smještaj, zdravstvena, socijalna i svaka druga zaštita.

Dodaje se da ono što BiH ne smije sebi dopustiti jeste tolerancija prema onim migrantima koji na teritoriji BiH čine različita krivična djela, uživaju i omogućavaju uživanje opojnih droga, čine različite prekršaje i remete javni red i mir, te na taj način narušavaju sigurnost građana BiH i domicilnog stanovništva.

Oni migranti koji borave u BiH i poštuju sve propise ne čine prekršaje i krivična djela, imat će i dalje svu potrebnu zaštitu od domaćih vlasti, a što im garantiraju međunarodni propisi i domaće zakonodavstvo – navedeno je u obrazloženju predloženog zakona.

Pročitajte...