Drljača: Privremeno finansiranje nikada nije dalo pozitivne rezultate

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine, ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača nada se da će Federacija do kraja januara dobiti budžet za 2018. godinu, odnosno da će u međuvremenu koalicioni partneri prevazići političke nesuglasice, sazvati sjednice oba doma Federalnog parlamenta i usvojiti budžet.

Piše: Vernera Jakupović

Povodom tvrdnji određenih poslanika izrečenih u Parlamentu pred Novu godinu da je budžet za 2018. najbolje planirani u zadnjih deset godina u Federaciji, Drljača je za Fenu prokomentirao da je taj akt sačinjen korektno, da su moguća poboljšanja, ali i da će zadnju riječ dati Parlament.

Planirano je bilo da Federacija dobije budžet prije Nove godine, ali je sjednica Predstavničkog doma prekinuta, dok sjednica Doma naroda nije ni održana, podsjeća Drljača, uz očekivanja da će u narednih petnaest dana biti ponovno sazvane sjednice oba doma Parlamenta FBiH, odnosno da Parlament Federacije neće morati donositi odluku  o privremenom finansiranju.

– Privremeno finansiranje nikada nije dalo pozitivne rezultate, zato želimo da Parlament usvoji bužet, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju te odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove nadležnih institucija – rekao je ministar Drljača.

U toku 2018. godine očekuje se značajan iskorak u oblasti zapošljavanja, kazao je također i dodao da je zaključen kredit sa Svjetskom bankom, a da bi planirani iznos za Federaciju, u narednih par godina, trebalo da bude oko 55 miliona KM.

–  Očekujemo da će se zaposliti oko 23.000 osoba u FBiH, a prioritet su mladi ljudi i teško zapošljive kategorije i to smatramo jako bitnim – dodao je dopremijer Federacije.

On je i u ovoj prilici izjavio da novi federalni zakon o PIO predviđa pravičniji sistem za obračun penzija, da je rađen temeljito, uvažavajući stavove udruženja penzionera te drugih kategorija i da predstavlja jedan od najznačajnijih zakona u aktuelnom mandatu Vlade.

– Svjesni smo da ekonomska kretanja i starost populacije nalažu hitnost reforme PIO sistema. Želimo zaštititi postojeće penzionere i ono što je s njima dogovoreno, ugrađeno je u zakon. Korektno smo riješili i status policijskih službenika, odnosno uslovi i postupak ostvarivanja prava na penziju ove kategorije bit će uređeni posebnim zakonom. Također, cilj nam je da i novim penzionerimo penzije budu korektne i pravične, shodno minulom stažu i uplaćenim doprinosima, uz uvažavanje ekonomskih mogućnosti, kao i da finansijski konsolidujemo Fond PIO. To su osnovne postavke u izradi ovog zakona, za koje su Ministarstvo rada i socijalne politike, kao i Vlada FBiH, veoma zainteresovani, jer predloženi zakon predstavlja značajan iskorak u ovoj oblasti. Ja sam nepopravljivi optimista i vjerujem da će ovaj zakon biti donesen jer je to potreba svih građana, sadašnjih i budućih penzionera, da penzije budu redovne i redovno se usklađuju s troškovima života, a u slučaju pozitivnih ekonomskih kretanja, zakon predviđa i mogućnost vanrednog usklađivanja/povećanja penzija – kazao je dopremijer FBiH.

Zamoljen za ocjenu o učincima u protekloj godini, Drljača naglašava da je očigledno bila turbulentna, bilo je određenih zastoja u radu, prvenstveno u radu Parlamenta, ali je ipak donijela i pozitivna kretanja kao što su povećanje GDP-a, povećanje izvoza, direktnih stranih ulaganja, naplate doprinosa i drugo, a što sve pozitivno utiče na ekonomska kretanja u Federaciji.

– Očekujemo nastavak pozitivnih ekonomskih kretanja, što će doprinijeti stabilnijim finansijskim tokovima u Federaciji – njegove su riječi.

Upitan za planove za 2018., Drljača podsjeća da program Vlade FBiH prati reformsku agendu koja podrazumijeva i reformu tržišta rada i poboljšanje poslovne klime i reformu javne uprave te reforme socijalne politike, javnih finansija itd.

– Ono što spada u prioritetne aktivnosti Vlade FBiH u ovoj godini su borba protiv sive ekonomije i akivnosti vezane za uspostavu ‘one stop shop’ servisa koji bi omogućio privrednim subjektima brzu registraciju firme na jednom šalterskom mjestu, a sam proces ne bi trajao više od dva-tri dana. Također, potrebno je donijeti brojne zakone i podzakonski akte u ostvarenju tog cilja.

Kad je riječ o borbi protiv sive ekonomije, ona je višeslojna i uključuje učešće brojnih institucuja, kao i koordinirane aktivnosti oba entiteta. Želimo ukloniti okolnosti koje podstiču sivu ekonomiju, a u tom cilju je neophodna reforma tržišta rada. Poznato je da je stopa aktivnosti, radne snage niska, a visoka stopa nezaposlenosti, kao i da obrazovanje nije pratilo potrebe tržišta rada. Dakle, morate stvoriti preduslove za kvalitetnije funkcionisanje tržišta rada. U zoni sive ekonomije gubimo milijarde maraka, a kada bismo ta sredstva imali u budžetu, mogli bismo riješiti brojna pitanja, kao što su povećanja, posebno minimalnih plata i penzija, ojačati socijalnu zaštitu, otvarati nova radna mjesta, kao i rješavati druga značajna pitanja – ističe Drljača.

Osnovni problemi Vlade su uspostava stabilnosti ekonomskih kretanja, otvaranje novih radnih mjesta, adekvatna i pravična socijalna zaštita, porast nataliteta te stvaranje pozitivne klime, čime bi se smanjio odlazak, posebno mladih i stručnih kadrova u inostranstvo.

– Želimo nastaviti reformu radnog zakonodavstva – rekao je također ministar govoreći o prioritetima u oblasti rada i zapošljavanja za ovu godinu. Podsjećajući da je Vlada u međuvremenu utvrdila Prijedlog zakona o mirnom rješavanju sporova, on dodaje da će Vlada uskoro razmatrati (“a očekujemo i utvrditi”) prijedloge zakona o zaštiti na radu i zakona o štrajku te da se radi na pripremi zakona izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca.

– Nastavljamo i sa socijalnim dijalogom. Značajne aktivnosti će se posvetiti podršci i izradi kolektivnih ugovora jer znamo da su u nadležnosti Vlade FBiH oblasti rudarstva, metalne industrije, državne uprave, PTT prometa, energetike i telekomunikacija. Također, radimo na izradi strategije zapošljavanja u Federaciji u saradnji s međunarodnim organizacijama. Jednostavno, želimo napraviti značajan iskorak i okončati reformu radnog zakonodavstva. Naravno, potrebno je raditi i na donošenju brojnih podzakonskih akata – zaključio je Drljača.

Po dopremijerovim riječima, očekuju se i značajni iskoraci u oblasti reforme PIO sistema, kao i da će se Federalni parlament uskoro izjasniti o Prijedlogu zakona o PIO. Drljača podsjeća da je već usvojen Zakon o dobrovoljnom osiguranju i da je u pripremi zakon o organizaciji Federalnog zavoda PIO.

– Kad je riječ o socijalnoj zaštiti, i tu želimo napraviti značajan napredak. U prošloj godini je usvojen Zakon o hraniteljstvu, a u ovoj godini ćemo raditi na izradi zakona o socijalnim uslugama, zakona o osnovama socijalne zaštite, zakona o djelatnosti socijalnog rada i možda najznačajnijeg u oblasti socijalne reforme – zakona o zaštiti porodice i djece. Tim zakonom bi se uredili na pravičniji i kvalitetniji način zaštita porodilja u radnom odnosu, porodilja van radnog odnosa i dječiji doplatak. Ostala prava vezana za ovu oblast uredila bi se kantonalnim propisima, odnosno obim tih prava zavisio bi od ekonomske moći kantona. Donesen je i Zakon o jedinstvenom registru naknada pojedincima na koje se uplaćuju doprinosi, gdje želimo objediniti sva socijalna davanja iz domena Ministarstva rada i socijalne politike, boračkog i drugih ministarstava, kako bismo utvrdili da li ima višestrukih korisnika i kako bi se socijalna davanja raspoređivala na transparentan i pravičan način – ističe ministar.

Trenutno su u Parlamentu i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko  vještačenje zdravstvenog stanja, kao i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom.

– Poseban segment predstavlja zaštita osoba s invaliditetom. Donijeli smo Strategiju za unapređenje prava i statusa ovih osoba kojom smo definisali da svako nadležno ministarstvo, u granicama svojih nadležnosti, otvori poseban budžetski kod za zaštitu i podršku ovim osobama.

Bitan je i zakon o organizacijama osoba s invaliditetom, kojim želimo utvrditi koja udruženja ispunjavaju uslove reprezentativnosti na federalnom nivou i koja bi, kao takva, imala konkretnu budžetsku podršku, što je veoma bitno – najavljuje Vesko Drljača.

– Želimo da okončamo započete reforme u oblasti radnog zakonodavstva, PIO sistema i socijalne politike, da donesemo značajne propise i uspostavimo određena pravna pravila za regulisanje mnogih pitanja koja u ovom trenutku nisu adekvatno uređena. Optimizam smatramo sastavnim dijelom posla jer kad izgubite optimizam, jednostavno niste na pravom putu – zaključio je dopremijer i ministar rada i socijalne politike Federacije BiH Vesko Drljača u razgovoru za Fenu.

Pročitajte...