Ekspoze Premijera Tuzlanskog kantona prof. dr. Kadrije Hodžića

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

TUZLANSKI KANTON

Tuzla, januar 2021.

EKSPOZE PREMIJERA TUZLANSKOG KANTONA

Prof.dr. Kadrija Hodžić

UVOD 

Poštovani predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona, poštovane zastupnice i zastupnici, gosti i predstavnici medija, 

 

Vlada Tuzlanskog kantona, koju danas konstituiramo, će u svom predstojećem nepunom dvogodišnjem mandatu biti suočena sa unikatnom i najsloženijom situacijom pred kojim stoje društva 21. stoljeća.

 

Nalazimo se u dramatičnom stanju „korona krize“. Postoji realna mogućnost da ova kriza postane jedna od najrazornijih ekonomskih i socijalnih kriza koje je svijet ikada vidio.

 

Odgovor na krizu i kod nas i u svijetu nije uvijek imao pravovaljana rješenja, naročito u targetiranju neuralgičnih zdravstvenih i privrednih tačaka krize. Nalazimo se u drugoj godini trajanja pandemije i više nemamo vremena za suboptimalna rješenja.

 

Jedno vrijeme označeni smo sredinom sa najvećim brojem oboljelih, zdravstveni sistem je prenapregnut, medicinsko osoblje na ivici izdržljivosti, nezaposlenost ponovo raste, bilježimo masovne emigracije građana u zapadne zemlje, i to emigracije koje nisu isključivo uzrokovane potragom za poslom. Građani su već odavno izgubili povjerenje u institucije, dok je socijalna kohezija društva krajnje oslabila.

 

Zadatak Vlade koju ću danas predstaviti je da odlučno odgovori izazovima krize; da kolektivni pesimizam koji se razvija s negativnim ekonomsko-socijalnim trendovima pokrenutim pandemijom, ali i sporih i neodgovarajućih postupaka administracije, preokrene u kolektivni optimizam. U projekat njenog formiranja i s povjerenjem koji je novoj Vladi povjerila podržavajuća skupštinska većina, ušao sam s potpunim uvjerenjem da se postojeća kriza može prevazići potpunom promjenom paradigme javnog upravljanja, znanjem i posvećenosti interesima građana.

 

Prioritni sektori su nam: zdravstvo, pri čemu smo posvećeni borbi protiv COVID-19 i zaštiti svakog građanina u Kantonu; razvijanje lakoće poslovanja za poduzetnički sektor i zaštita poslovnih subjekata koji su na udaru pandemije, kako bi se očuvala zaposlenost i likvidnost formi, što bi doprinijelo stabilizaciji budžeta; te održavanje i osnaživanje kvaliteta obrazovnog sistema na svim nivoima, uključujući održavanje pažnje prema djeci sa posebnim potrebama. Podržavanje neovisnosti sudstva i policije se podrazumijevaju. 

 

VRIJEDNOSNI SISTEMI I PRIORITETNI PRAVCI DJELOVANJA VLADE

 

Vladina aktivnost ovako postavljenih supozicija će se temeljiti na dva vrijednosna sistema:

 

 

 • Prvi je borba protiv korona virusa Covid-19. Ne damo živote građana Tuzlanskog kantona, svi građani moraju biti jednako tretirani i zaštićeni. Otuda, u našem pristupu zdravstvo, s jedne strane postaje vrijednosni sistem naše biološke održivosti, a s druge, postaje i sektorska – ekonomska djelatnost, jer neto efekat oboljelih donosi negativni bilans ljudskih života, oslabljenih radnih sposobnosti i ogromnih društvenih troškova. 

 

Radićemo na proširenju prihvatnih kapaciteta zdravstvenih ustanova. Sa aktiviranjem i osposobljavanjem Opšte bolnice Grčanica za zbrinjavanje i liječenje srednje teške kliničke slike COVID-19, rasteretiti će se UKC Tuzla, te ubrzati prijeme, zbrinjavanje i efikasnost liječenja. Imamo odlične i posvećene doktore i medicinsko osoblje, koje ćemo osnažiti adekvatnom opremom. 

Vratićemo UKC Tuzla na stanje iz 2018. godine u kojoj je UKC bio proglašen najboljim kliničkim centrom u Bosni i Hercegovini. U tom ozračju bićemo posvećeni pripremama izgradnje Urgentnog centra. Oskudnost finansijskih sredstava spriječila je dosadašnje vlade da realizuju ovaj opsežni kapitalni projekat, taj problem i nama ostaje, a mi se obavezujemo na formiranje konzistentnije projektne dokumentacije i rješavanje lokacijske određenosti.

 

 • Uporedni vrijednosni prioritet nam je transparentnost vladinog djelovanja i razvijanje povjerenja javnosti. Odlučni smo za radikalne promjene. Zašto to radimo? 

 

Dozvolićete malo podsjećanje na stanje korupcije u zemlji. Prema Indeksu percepcije korupcije (Transparency international, januar 2020), Bosna i Hercegovina je u posljednjoj godini ocijenjena sa 36 (na skali: 0 – 100), što predstavlja najlošiju ocjenu od 2012. godine, čime smo se svrstali u red zemalja koje globalno u kontinuitetu najviše nazaduju (zazimamo 101 poziciju od ukupno 180 zemalja).

Korupcija je bila problem i prije krize, ali pandemija je pojačala svoju zloćudnost više nego ikada ranije. Prvo zato što je proširila ovlasti države i na taj način povećala mogućnosti za korupciju. Drugo, kako se javne finansije smanjuju povećava se prostor za utaju poreza i rasipanje javnih sredstava kroz javnu potrošnju. Korupcija bi mogla ugroziti sposobnost zemlje da učinkovito odgovori na krizu, produbljujući ekonomske troškove pandemije i prijeti gubitkom političke i ekonomske kohezije. 

Institucionalni mehanizmi za spriječavanje prostora za nastanak svih koruptivnih radnji su zakoni i odgovarajući mehanizmi, prevashodno: 

 • Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu. U  percipiranju ovog zakona slijedili smo dobre prakse poput onih iz paketa nove Vlade Sarajevskog kantona. 

 

● Saglasno evropskim konvencijama, Mehanizam za sprečavanje nepotizma i stranačkog zapošljavanju u organima uprave i ostalim institucijama čiji je osnivač ili suosnivač Tuzlanski kanton. Javne institucije moraju zapošljavati osobe koje su najbolje kvalificirane! 

 

Procesi moraju biti transparentni, a za to su potrebni provedbeni akti koji će primorati svakog javnog službenika na provođenje zakona o pristupu informacijama. 

 

Na ovo ćemo nadovezati razvijanje mehanizma za transparetnost javnih nabavki, u vidu:    (1) objavljivanja neovisnih naknadnih revizija javnih troškova povezanih s pandemijom, 

(2) objavljivanja ugovora o javnoj nabavi u vezi s pandemijom na Vladinoj web stranici, uljučujući identifikaciju firmi kojima su dodijeljeni ugovori.

 

Uz ove vrijednosne sisteme, Vlada će biti posvećena sljedećim pitanjima:

 

 

 • Fiskalna konsolidacija sa održivom otplatom unutrašnjeg duga i održivim obezbjeđenjem socijalnih transfera. Javne finansije će, uz pandemijske zdravstvene posljedice, biti naš najveći izazov. 

 

 

 

 • Porast budžetskih prihoda i održivo zapošljavanje ćemo poticati razvojem biznisa i konkurentnošću preduzeća. Razvijaćemo stalne konsultacije i partnerstvo s privrednicima, sindikatima i stručnom javnošću.

 

 

 

 • Uspješnost razvoja Tuzlanskog kantona mjeriti će se sposobnošću da se prevladaju uočene slabosti i prijetnje bržem rastu, ali isto tako i da se iskoriste razvojni potencijali koji nesumnjivo postoje. U tome, podržaćemo sljedeća strateška i dugoročna opredjeljenja Tuzlanskog kantona, odnosno strateške fokuse, čija će realizacija tek započeti u mandatu ove Vlade, a trajati u sljedećoj deceniji:

 

 1. a) Održiv ekonomski razvoj na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije,
 2. b) Razvoj inkluzivnog, prosperitetnog i modernog društvenog sektora,
 3. c) Resursno efikasan i održiv infrastrukturni i prostorni razvoj u funkciji zaštite okoliša,
 4. d) Efikasna javna administracija u funkciji unapređenja kvaliteta života građana i privlačenja investicija u svim aspektima razvoja,
 5. e) Digitalizacija ekonomije i javnih usluga.

Mehanizmi koje ćemo u  kratkom periodu primjenjivati za jačanje prihodne strane budžeta su istovremeno i poticaji domaćih biznisa: 

 

2.1. Selektivni, dobro ciljani fiskalni podsticaji za  održivost, nove investicije i 

             zapošljavanje i regresiranje kamata za kredite za poljoprivrednu proizvodnju i 

             prehrambenu industriju. Osnažićemo funkciju Poljoprivrednog zavoda kao pravne 

             organizacija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

             Podsticaji će se vezivati isključivo za mjerljive efekte koji polučuju.

 

            2.2. Radićemo na podsticanju domaće prerađivačke industrije i proizvodnje hrane, IT 

sektora, turizma i svih akcija ekonomskog razvoja koje su održive i inkluzivne, bazirane na inovacijama i znanju.

             U ovom kontekstu ćemo osnažiti primjenu odredbi Zakona o unutrašnjoj trgovini 

             Federacije BiH kojim je propisana ravnopravna zastupljenost robe domaćeg i stranog 

             porijekla u velikim trgovinama, odnosno zastupljenost domaćih prehrambenih              

             proizvoda u visini od najmanje 50% u asortimanu robe.

             Važnost ove mjere je saglediva u činjenici da je procenat zastupljenosti domaćih 

             proizvoda na policama ovakvih trgovačkih centara po istraživanju nevladinih 

             organizacija iznosi između 25 i 27% što djeluje poražavajuće. 

 

             2.3. Lakoća poslovanja. Uvođenjem „Tax-free“ modela za registraciju firmi i obrta, 

             ukinule bi se naknade za osnivanje firmi i obrta u nadležnosti Tuzlanskog kantona  

             i općina koje bi slijedile ovakvu inicijativu. Obzirom da se iz budžeta Tuzlanskog 

             kantona svake godine izdvajaju značajna finansijska sredstva kao poticaj privredi, 

             jedna od stavki može biti smanjivanje direktnih poticaja indirektnim kroz osnivanje  

             firmi i obrta.

             Preispitali bismo svrsishodnost i ostalih parafiskalnih nameta koji koče ekonomski 

             rast i nove investicije. 

 

            2.4. Smanjivanje prostora za sivu ekonomiju.

 

 

 • Snaženje kvaliteta obrazovnog sistema na svim nivoima treba započeti sa kurikularnom reformom, koja učenika i studenata stavlja u fokus primjenjenog i upotrebljivog znanja i vještina, prihvatljivih za poslodavce. Time se potpuno zaokreće dosadašnja obrazovna paradigma od „znanja za ocjenu“ do „znanja za život“, jer to diktira tržište rada. 

 

Promoviraćemo koncept digitalno zrelih škola sa razvojem digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika. 

Podržaćemo proširenje implementacija sistema certificiranja eksterne mature na sve srednje škole na području Tuzlanskog kantona (za sada samo u gimnazijama), a visokom obrazovanju proširiti osnovu za naučnoistraživački rad i obezbijediti prohodnost mladih profesora i asistenata na Univerzitetu.

Poticaćemo javni i privatni sektor za osnivanje naučno tehnoloških parkova i trajno dostizanje izvrsnost u naučnoistraživačkom, kulturnom i umjetničko-stvaralačkom radu.

 

 • Adaptacija i rekonstrukcija ustanova socijalne zaštite sa ciljem omogućavanja pristupa tim ustanovama od strane osoba sa posebnim porebama kao i primjena energetski efikasnih mjera na objektima.

 

 

 

 • Prostornim planiranjem i pažnjom na zaštitu okoliša provodićemo:

 

 • Intenzivne aktivnosti na smanjenju aerozagađenja u TK kroz sinergijski rad sa općinama i gradovima i, između ostaloga, aktivnu saradnju sa Federalnim fondom za zaštitu okoliša i stranim institucijama preko kojih se mogu dobiti sredstva za datu namjenu
 • Zaštitu jezera Modrac kao krucijalnog vodnog resursa u Kantonu
 • Aktivnosti na  unapređenja energijske efikasnosti u Kantonu
 • Usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana TK u kojem neće biti opcija da  nekadašnji Površinski kop Šićki brod bude potencijalna lokacija za odlaganje nus produkata iz Termoelektrane Tuzla. 
 • Izrada regulacionih planova kojim će se povećati turistička ponuda našeg Kantona između ostaloga, Muška voda i djevojačka pećina Kladanj, Zlača i jezero Modrac.

 

 

 • Na kraju, ali ne i na zadnjem mjestu, tražićemo političko rješenje za ravnomjerniju pripadnost i pravedniju raspodjelu javnih prihoda Federacije BiH.                                  Onako kako se to sada radi sa federalnog nivoa, dobrano krnji finansijsku održivost Tuzlanskog kantona.  Inicijative za korekcije su do sada podržale gotovo sve stranke sa Kantona, mnogi od vas ovdje prisutnih su bili bajraktari ovakvih inicijativa, pa je time lakše ponovo pokrenuti inicijativu za preispitivanje postojećeg stanja.                                                                         Imamo pravo na ostvarenja “uniformnosti standarda života“ unutar Federacije BiH, jer, da napravimo analogiju sa odredbom Federalnog Ustava Njemačke, „zakonom se mora osigurati da se različite finansijske snage federalnih država ili regija treba odgovarajuće podesiti“ i „osigurati da se ostvaruje približno jednak povrat poreza u svim kantonima po glavi stanovnika, te da se u istim može pružiti slična ponuda javnih usluga…“

 

 

Temeljem ovog usaglašenog vrijednosnog i programskog okvira, Vlada će donijeti svoj operativni plan za 2021. godinu. 

Također ćemo osnažiti raspravu o Nacrtu Strategije razvoja TK za period 2021-2027. godina, čiji je nositelj Odjeljenje za razvoj u okviru Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a učesnici u procesu izrade Strategije razvoja Kantona instititucije Kantona, jedinice lokalne samouprave i socio-ekonomski akteri. “Strategija razvoja pripremljena je uz potporu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Zaključak

 

Duboka kriza u kojoj smo se našli, s jedne, i vrijeme od nepune dvije godine u kojima će Vlada ostvarivati svoje djelovanje, s druge strane, nalaže krajnje stručan pristup, ubrzan tajming, ali i, prvenstveno, čemu želimo da se beskompromisno posvetimo, radikalnu promjenu paradigme upravljanja javnim resursima i zaštiti naših života. 

 

S obzirom na oštrinu izazova kojim se suočavamo, ne možemo a da ne izađemo kao pobjednici. Sve drugo bi bio generacijski promašaj, jer građani Tuzlanskog kantona ne mogu više čekati. Započinjemo borbu za kvalitetniji život na koji građani Tuzlanskog kantona imaju svako pravo, a mi obavezu da im to pravo ostvarimo, jer se obavezujemo na život dostojan čovjeka!

Hvala!

 

Pročitajte...