ESVFBiH o Nacrtu zakona o zaštiti na radu

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebali bi razmatrati Nacrt zakona o zaštiti na radu.

Na prijedloženom dnevnom redu je i Informacija o stanju provedbe Zakona o radu u oblasti reprezentativnih sindikata u Federaciji BiH.

Sjednica ESV-a će biti održana u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu s početkom u 15.00 sati, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...