EU izdvojila dva miliona eura za borbu protiv pranja novca u BiH

Evropska unija, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2013), osigurala je dva miliona eura u okviru implementacije Twinning projekta nazvanog ”Podrška borbi protiv pranja novca” koji će provoditi ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Slovenije, a sve s ciljem da Bosna i Hercegovina dobije efikasnije mehanizme za borbu protiv pranja novca te unaprijedi pravni okvir u ovoj oblasti.

Korisnici ovog projekta su Ministarstvo sigurnosti i sve agencije za provedbu zakona u BiH, a eksperti iz ove dvije zemlje prvo će sagledati stanje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, potom će sa stručnjacima iz bh. policijskih i sudskih institucija raditi na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta i pravnog okvira za kvalitetniju borbu protiv ovog pitanja.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić otvorio je skup upriličen povodom početka implementacije EU Twinning projekta, ocijenivši da je za BiH važno da u okviru uspostavljanja efikasnijeg pravnog okvira ispunjava i sve evropske standarde, posebno zbog činjenice da je stavljena na takozvanu “sivu listu” FATF-a (Međudržavno tijelo za borbu protiv pranja novca).

FATF i MONEYVAL (Komitet stručnjaka Vijeća Evrope za ocjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma) su organizacije koje nadziru i prate usklađenost članica i drugih jurisdikcija u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

”Standarde u toj oblasti pokušavamo uskladiti već niz godina, ali zbog propusta i određenih slabosti, neažurnosti i neodgovornosti došli smo do stavljanja na “sivu listu” kao vrsta pritiska na BiH da uskladi svoje aktivnosti i pravni okvir u smislu kvalitetnije i efikasnije borbe protiv pranja novca”, pojasnio je Mektić.

Smatra da problem pranja novca u svijetu postaje sve izazovniji, čega ni BiH nije pošteđena, a sve je više “prljavog” novca koji dolazi iz različitih kriminalnih aktivnosti i nastoji se “oprati”, odnosno staviti u legalne tokove.

”U BiH novac se pere na različite načine i to prije svega investicijama, odnosno kupovinom nekretnina, zatim putem nekih nevladinih organizacija koje njime pokušavaju finansirati projekte, ali i sistemom offshore kompanija”, pojasnio je ministar Mektić.

Mišljenja je i da je i ranije bilo slučajeva pranja novca kada je u pitanju proces privatizacije, ali tada u BiH nije bilo efikasnog mehanizma i pravnog okvira za borbu protiv toga, no ukoliko se uspostave efikasne institucije trebao bi se sagledati i taj problem.

Pročitajte...