FINConsult promovisao 22. generaciju certificiranih računovođa

U FINconsultu Tuzla uspješno je završena obuka 22. generacije učesnika za sticanje zvanja Certificirani računovođa. Certifikate je dobilo 40 kandidata a obuka je realizovana u periodu septembar-oktobar 2017. godine. Edukacijom su kandidati kvalitetno pripremljeni za uspješno polaganje ispita za sticanje zvanja Certificirani računovođa.Time su osposobljeni za obavljanje poslova finansijsko-računovodstvene i menadžerske profesije.

Certifikat računovođe, postao je standard za sve one koji su na bilo koji način uključeni u biznis. Naročito je važan za osobe koje se bave finansijsko-računovodstvenim i menadžerskim poslom. Edukativno konsultanska kuća FINconsult iz Tuzle već je postala sinonim za dobru i kvalitetnu edukaciju na ovom polju. Četrdeset kandidata 22. Generacije uspješno je završila obuku i steklo zvanje „Certificirani računovođa.“ Sa ovim certifikatom, kandidati postaju konkurentniji na tržištu ali im se otvaraju i druge poslovne prilike.

Polaznici obuke su izuzetno zadovoljni uslovima, obukom i drugim vrstama podrške u učenju i razvoju koju im je obezbjedila firma Finkonsult. Inače, prema zvaničnim podacima prolaznost kandidata educiranih u FINconsult-u je iznad prosjeka prolaznosti na ispitima za sticanje zvanja u finansijsko – računovodstvenoj profesiji u BiH.

FINconsult već 11. godinu provodi ove edukacije u Sarajevu, Tuzli, a povremeno u Bihaću i Zenici. Edukaciju je do sada uspješno završilo više od 1.200 osoba. Također, treba napomenuti da će, sutra u Sarajevu biti promovisano 50 kandidata koji su stekli zvanje Certificirani računovođa te još 12 kandidata koji su završili obuku za ovlaštenog revizora.

Polovinom novembra počinje i 28 ciklus edukacije za sticanje zvanja vođenja poslovnih knjiga. Polaznici će tokom učenja steći praktična znanja i vještine u finansijskom, materijalnom i robnom knjigovodstvu, blagajničkom poslovanju, pdv evidenciji , finansijskom izvještaju te će naučiti i sastavljanje poreznih prijava.

Mnoštvo firmi, kada im je potreban kvalitetan računovođa često se obrate Finconsultu, kako bi im preporučili nekog svog polaznika. To ne kriju i s ponosom ističu.

FINconsult vodi briga o svim učesnicima i nakon završetka edukacije. Saradnja se ogleda kroz pohađanje seminara kontinuirane profesionalne edukacije i pretplatom na međunarodno indeksirani naučno stručni časopis Poslovni konsultant. Posebna pažnja se posvećuje kandidatima koji žele otvoriti vlastiti računovodstveni servis ili savjetodavnu agenciju. Naredni ciklus edukacije za Certificiranog računovođu i Ovlaštenog revizora zakazan je za mart i april iduće godine.

 

 

Pročitajte...