Formirana komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine TK

Skupštinskim tijelima pridružena je još jedna novoformirana komisija. Radi se o Komisiji za prostorno uređenje i zaštitu okoliša koja je proizašla iz potrebe za konkretnijim doprinosom  okolišnim, prostornim i komunalnim temama i problemima  na području Tuzlanskog kantona.Članovi Komisije su, osim nekoliko zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, privrednici  koji kroz djelatnosti kojima se bave, mogu dati veliki doprinos unapređenju ove oblasti.

U nadležnosti Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša su  između ostalog, provođenje stambene i komunalne politike, zaštita okoliša, flore i faune te za područje Tuzlanskog kantona  u zimskim mjesecima posebno aktuelna problematika – kvalitet zraka , kada smo u vrhu liste zagađenih područja BiH.

Pročitajte...