Forum za zapošljavanje mladih poduzetnika

Na šestom Forumu službi zapošljavanja su u Sarajevu predstavljeni rezultati YEP Inkubatora poslovnih ideja. Riječ je o projektu koji je, u saradnji sa 32 lokalne zajednice, tokom ove godine utjecao na aktivaciju više od 1.200 potencijalnih poduzetnika, te finansijski i stručno podržao pokretanje oko 100 novih biznisa.
Među 32 lokalne zajednice u Bosni i Hercegoivni koje su tokom 2018. godine bile dijelom YEP Inkubatora poslovnih ideja je i općina Lukavac. Zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Željko Tepavčević naveo je da je upravo veliki broj sudionika foruma potvrda koliko je tema poduzetništva važna, te da je potrebno da svi preuzmu odgovornost za kreiranje radnih mjesta. Zamjenik direktora Švicarske agencije za razvoj i saradnju , Patrick Egli mišljenja je da je za poboljšanje stanja na tržištu rada nužna reforma službi za zapošljavanje i istovremeno potpora poduzetništvu. Forum službi zapošljavanja predstavlja platformu i konstruktivni dijalog šireg kruga aktera sa ciljem unaprjeđenja rada službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

 

Pročitajte...