Gradsko vijeće Tuzla usvojilo Nacrt budžeta Grada za 2018. godinu

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je jednoglasno Nacrt budžeta za 2018. godinu u visini 53 miliona KM. Ova sredstva su na nivou prošlogodišnjih a najviše su usmjerena na komunalnu infrastrukturu, društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu. Prilikom usvajanja izvještaja o izvršenju budžeta grada Tuzla za period 1. januar – 30. septembar 2017. istaknuto je da je ostvarenje plana budžeta u tom periodu 80 posto…

 

Pročitajte...