Bosanci i Hercegovci su velike štediše

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH dostigli su nivo od 11,02 milijardi KM. To je rekordan iznos, zabilježen u našoj zemlji a odnosi se na period do septembra 2017. godine.  Ukupno, depoziti građana čine 57,6 odsto depozita u komercijalnim bankama.

 

Uprkos činjenici da prosječne plate i penzije građana BiH ne bilježe značajan porast, depoziti stanovništva kontinuirano rastu. Prema ročnoj strukturi, kako navode u Centralnoj banci, oročeni i štedni depoziti u septembru ove godine iznosili su 5,44 milijarde KM, što predstavlja 49,4 posto ukupnih depozita stanovništva. U prethodnih pet godina također je zabilježen kontinuiran i snažan rast depozita u domaćoj valuti, jer su na kraju 2012. godine učestvovali u ukupnim depozitima stanovništva sa 36,4 posto, a sada su dostigli gotovo 50 posto. Štednja je izuzetno važna jer štedišama omogućava da stvore rezerve za buduću potrošnju, ali i stvara preduslove finansijskim institucijama za kreditiranje realnog sektora ekonomije. Sama štednja može biti individualna i kolektivna, dobrovoljna ili obavezna kao što je recimo uplata doprinosa na penziono zdravstveno osiguranje.

  • Štednja podrazumijeva čuvanje novca i materijalnih dobara. U današnjim uslovima obično označava deponovanje novca u banku, zatim ulaganje u razne fondove, kupovine polica životnog osiguranja i slično, kazao je Dževad Aljić, šef poslovnice BBI banke u Tuzli.

Uprkos niskim kamatama na depozite, građani nastavljaju držanje depozita u domaćim bankama, koji su u odnosu na septembar prošle godine, porasli za čak 770,9 miliona KM ili 7,5 posto.

  • Podaci centralne banke BiH pokazuju da građani sve više štede. Ukupni depoziti građana u BiH kod komercijalnih banaka su krajem prošle godine iznosili 10 milijardi KM. Situacija u BBI banci je kao u čitavom bankarskom sektoru i pokazuje rast štednih uloga građana, dodao je Aljić.

Inače, u svijetu se Svjetski dan štednje obilježava 31 oktobra. Tog dana, 1924. godine održan je Prvi međunarodni kongres štedioničara na kojem je zaključeno da je štednja zapravo temelj razvoja svake zemlje.