Bosanci i Hercegovci su velike štediše

Prema podacima Centralne banke BiH, ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH dostigli su nivo od 11,02 milijardi KM. To je rekordan iznos, zabilježen u našoj zemlji a odnosi se na period do septembra 2017. godine.  Ukupno, depoziti građana čine 57,6 odsto depozita u komercijalnim bankama.

 

Uprkos činjenici da prosječne plate i penzije građana BiH ne bilježe značajan porast, depoziti stanovništva kontinuirano rastu. Prema ročnoj strukturi, kako navode u Centralnoj banci, oročeni i štedni depoziti u septembru ove godine iznosili su 5,44 milijarde KM, što predstavlja 49,4 posto ukupnih depozita stanovništva. U prethodnih pet godina također je zabilježen kontinuiran i snažan rast depozita u domaćoj valuti, jer su na kraju 2012. godine učestvovali u ukupnim depozitima stanovništva sa 36,4 posto, a sada su dostigli gotovo 50 posto. Štednja je izuzetno važna jer štedišama omogućava da stvore rezerve za buduću potrošnju, ali i stvara preduslove finansijskim institucijama za kreditiranje realnog sektora ekonomije. Sama štednja može biti individualna i kolektivna, dobrovoljna ili obavezna kao što je recimo uplata doprinosa na penziono zdravstveno osiguranje.

  • Štednja podrazumijeva čuvanje novca i materijalnih dobara. U današnjim uslovima obično označava deponovanje novca u banku, zatim ulaganje u razne fondove, kupovine polica životnog osiguranja i slično, kazao je Dževad Aljić, šef poslovnice BBI banke u Tuzli.

Uprkos niskim kamatama na depozite, građani nastavljaju držanje depozita u domaćim bankama, koji su u odnosu na septembar prošle godine, porasli za čak 770,9 miliona KM ili 7,5 posto.

  • Podaci centralne banke BiH pokazuju da građani sve više štede. Ukupni depoziti građana u BiH kod komercijalnih banaka su krajem prošle godine iznosili 10 milijardi KM. Situacija u BBI banci je kao u čitavom bankarskom sektoru i pokazuje rast štednih uloga građana, dodao je Aljić.

Inače, u svijetu se Svjetski dan štednje obilježava 31 oktobra. Tog dana, 1924. godine održan je Prvi međunarodni kongres štedioničara na kojem je zaključeno da je štednja zapravo temelj razvoja svake zemlje.

Pročitajte...