Gradsko vijeće Tuzle danas o liječenju djece van BiH

Redovnu sjednicu danas zakazalo i Gradsko vijeće Tuzla .Vijećnici će se između ostalog izjašnjavati o Programu rada Gradskog vijeća  za ovu godinu ,nacrtu Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje  mjera aerozagađenja  na području grada te Odluci o izmejni i dopuni  odluke o snabdijevanju grada  toplotnom energijom. Na dnevnom redu je prijedlog kolegija Gradskog vijeća Tuzla za određivanje  budžetske  stavke za plaćanje  liječenja  djece koja se  ne mogu liječiti  u BiH , kao i liječenje ostalih gradjana u slučajevima bolesti koje ugrožavaju život.

Pročitajte...